1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Sostene,
  2. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru:
  3. har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.
  4. Îi mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus,
  5. pentru că în el aţi fost îmbogăţiţi în toate, în tot cuvântul şi în toată cunoaşterea.
  6. Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi,
  7. aşa încât să nu duceţi lipsă de nici un har în timp ce aşteptaţi revelarea Domnului nostru Isus Cristos,
  8. care vă va întări până la sfârşit ca să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos.
  9. Credincios este Dumnezeu de care aţi fost chemaţi la comuniunea cu Fiul său, Isus Cristos Domnul nostru.
  10. Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, să fiţi toţi în armonie şi să nu fie între voi dezordini, ca să fiţi desăvârşiţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire.
  11. De fapt, despre voi, fraţii mei, mi s-a adus la cunoştinţă, de către cei din [casa] Cloei, că între voi sunt certuri.
  12. Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice: "Eu sunt al lui Paul", "Eu sunt al lui Apolo", "Eu sunt al lui Chefa", "Eu sunt al lui Cristos".
  13. Oare a fost Cristos împărţit? Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi?
  14. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi, afară de Crispus şi Gaius,
  15. pentru ca nimeni să nu spună că aţi fost botezaţi în numele meu.
  16. I-am botezat şi pe cei din casa lui Stefanas. În afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.
  17. Căci Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înţelepciunea cuvântului, ca nu cumva să devină zadarnică crucea lui Cristos.
  18. Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.
  19. Căci este scris: Voi nimici înţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa celor învăţaţi o voi distruge.
  20. Unde este înţeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu că înţelepciunea acestei lumi este nebunie?
  21. Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării.
  22. În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea,
  23. noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni,
  24. dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
  25. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.
  26. Fraţilor, cugetaţi la chemarea voastră: nu mulţi sunt înţelepţi în felul lumii, nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de neam ales,
  27. însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de ruşine pe cei înţelepţi. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele puternice.
  28. Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii şi dispreţuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt,
  29. aşa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu.
  30. Iar voi, datorită lui, sunteţi în Cristos Isus, care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia şi mântuirea,
  31. pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă, în Domnul să se laude.

  I. INTRODUCERE

  Destinatarii

  Capitolul 1

  1 Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Sostene, 2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru: 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.

  Rugăciuni de mulţumire

      4 Îi mulţumesc Dumnezeului meu a întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus, 5 pentru că în el aţi fost îmbogăţiţi în toate, în tot cuvântul şi în toată cunoaşterea. 6 Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi, 7 aşa încât să nu duceţi lipsă de nici un har în timp ce aşteptaţi revelarea Domnului nostru Isus Cristos, 8 care vă va întări până la sfârşit ca să fiţi fără vină în ziua Domnului b nostru Isus Cristos c. 9 Credincios este Dumnezeu de care aţi fost chemaţi la comuniunea cu Fiul său, Isus Cristos Domnul nostru.


  II. DEZORDINI ÎN BISERICA DIN CORINT

  1. DIVIZIUNI ÎN COMUNITATE

  Cele patru grupări

      10 Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, să fiţi toţi în armonie d şi să nu fie între voi dezordini, ca să fiţi desăvârşiţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire. 11 De fapt, despre voi, fraţii mei, mi s-a adus la cunoştinţă, de către cei din [casa] Cloei, că între voi sunt certuri. 12 Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice: "Eu sunt al lui Paul", "Eu sunt al lui Apolo", "Eu sunt al lui Chefa", "Eu sunt al lui Cristos". 13 Oare a fost Cristos împărţit? e Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi? 14 Îi mulţumesc lui Dumnezeu f că n-am botezat pe nici unul dintre voi, afară de Crispus şi Gaius, 15 pentru ca nimeni să nu spună că aţi fost botezaţi în numele meu. 16 I-am botezat şi pe cei din casa lui Stefanas g. În afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. 17 Căci Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înţelepciunea cuvântului, ca nu cumva să devină zadarnică crucea lui Cristos.

  Înţelepciunea crucii

      18 Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 19 Căci este scris:
      Voi nimici înţelepciunea celor înţelepţi
      şi ştiinţa celor învăţaţi o voi distruge
  .
  20 Unde este înţeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu că înţelepciunea acestei lumi este nebunie? 21 Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării. 22 În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, 23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, 24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

  Experienţa corintenilor

      26 Fraţilor, cugetaţi la chemarea voastră: nu mulţi sunt înţelepţi în felul lumii, nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de neam ales, 27 însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de ruşine pe cei înţelepţi. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele puternice. 28 Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii şi dispreţuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, 29 aşa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. 30 Iar voi, datorită lui, sunteţi în Cristos Isus, care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia şi mântuirea, 31 pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă, în Domnul să se laude.

   

  Note de subsol


  a În câteva manuscrise vechi avem: lui Dumnezeu.
  b Expresia ziua Domnului, în scrisorile sfântului Paul, nu se referă la "duminică", ci la venirea lui Cristos (parusia), când toate lucrurile îşi vor găsi împlinirea în el (1Tes 5,2; 2Tes 2,2; 1Cor 1,8; 5,5; 2Cor 1,14; Fil 1,6.10; 2,16).
  c În multe manuscrise vechi este omis: Cristos.
  d Lit.: să vorbiţi toţi acelaşi lucru.
  e Câteva manuscrise dau propoziţiei un sens declarativ: Cristos nu a fost împărţit.
  f Unele manuscrise omit: lui Dumnezeu.
  g Numele propriu Stephanas este o formă prescurtată de la Stephanéphoros ("cel care poartă coroana").
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro