1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Sostene,
  1. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru:
  1. har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.
  1. Îi mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus,
  1. pentru că în el aţi fost îmbogăţiţi în toate, în tot cuvântul şi în toată cunoaşterea.
  1. Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi,
  1. aşa încât să nu duceţi lipsă de nici un har în timp ce aşteptaţi revelarea Domnului nostru Isus Cristos,
  1. care vă va întări până la sfârşit ca să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos.
  1. Credincios este Dumnezeu de care aţi fost chemaţi la comuniunea cu Fiul său, Isus Cristos Domnul nostru.

I. INTRODUCERE

Destinatarii

Capitolul 1

1 Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Sostene, 2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru: 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.

Rugăciuni de mulţumire

    4 Îi mulţumesc Dumnezeului meu a întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus, 5 pentru că în el aţi fost îmbogăţiţi în toate, în tot cuvântul şi în toată cunoaşterea. 6 Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită în voi, 7 aşa încât să nu duceţi lipsă de nici un har în timp ce aşteptaţi revelarea Domnului nostru Isus Cristos, 8 care vă va întări până la sfârşit ca să fiţi fără vină în ziua Domnului b nostru Isus Cristos c. 9 Credincios este Dumnezeu de care aţi fost chemaţi la comuniunea cu Fiul său, Isus Cristos Domnul nostru.

 

Note de subsol


a În câteva manuscrise vechi avem: lui Dumnezeu.
b Expresia ziua Domnului, în scrisorile sfântului Paul, nu se referă la "duminică", ci la venirea lui Cristos (parusia), când toate lucrurile îşi vor găsi împlinirea în el (1Tes 5,2; 2Tes 2,2; 1Cor 1,8; 5,5; 2Cor 1,14; Fil 1,6.10; 2,16).
c În multe manuscrise vechi este omis: Cristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro