1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 10

  1. Nu vreau, fraţilor, să rămâneţi în ignoranţă: părinţii noştri au fost cu toţii sub nor şi toţi au trecut prin mare
  2. şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.
  3. Toţi au mâncat aceeaşi hrană spirituală
  4. şi toţi au băut aceeaşi băutură spirituală pentru că ei beau din piatra spirituală care îi urma, iar piatra era Cristos.
  5. Totuşi cei mai mulţi dintre ei nu au fost pe placul lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu.
  6. De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele, aşa cum au dorit ei.
  7. Nici să nu fiţi idolatri aşa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris: S-a aşezat poporul să mănânce şi să bea şi s-au sculat la joc.
  8. Nici să nu ne dedăm la desfrânare cum s-au dedat la desfrânare unii dintre ei şi au căzut într-o singură zi douăzeci şi trei de mii.
  9. Nici să nu-l ispitim pe Cristos, aşa cum l-au ispitit unii dintre ei şi au pierit de şerpi.
  10. Nici să nu murmuraţi aşa cum au murmurat unii dintre ei şi au fost nimiciţi de [îngerul] nimicitor.
  11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu şi au fost scrise ca învăţătură pentru noi, cei la care a ajuns sfârşitul veacurilor,
  12. aşa încât cel care crede că se ţine pe picioare să aibă grijă să nu cadă.
  13. Încă nu v-a încercat vreo ispită care să depăşească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va permite să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi, însă o dată cu ispita vă va da şi o ieşire ca să o puteţi îndura.
  14. Tocmai de aceea, iubiţii mei, fugiţi de idolatrie.
  15. Vă vorbesc ca unor [oameni] înţelepţi: judecaţi voi înşivă ceea ce vă spun.
  16. Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtăşire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşire cu trupul lui Cristos?
  17. Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine.
  18. Priviţi Israelul după trup. Cei care mănâncă din jertfe nu sunt ei oare părtaşi ai altarului?
  19. Aşadar, ce zic? Oare ceea ce este jertfit idolului înseamnă ceva? Sau idolul este ceva?
  20. Dar ceea ce jertfesc ei jertfesc demonilor, şi nu lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca voi să fiţi părtaşi cu demonii. Nu puteţi să beţi şi potirul Domnului şi potirul demonilor; nu puteţi să luaţi parte şi la masa Domnului şi la masa demonilor.
  21. Sau vrem să-l provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el?
  22. Toate sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt permise, dar nu toate edifică.
  23. Nimeni să nu-şi caute propriile interese, ci ale altuia.
  24. Mâncaţi tot ce se vinde în piaţă fără să puneţi întrebări pentru conştiinţă,
  25. căci al Domnului este pământul şi plinătatea lui.
  26. Dacă cineva dintre păgâni vă invită la masă şi acceptaţi să mergeţi, mâncaţi tot ceea ce vă pune înainte, fără să puneţi nici o întrebare pentru conştiinţă.
  27. Însă, dacă vă spune cineva: "Aceasta a fost jertfită idolilor", să nu mâncaţi, din cauza celui ce v-a avertizat şi din cauza conştiinţei.
  28. Vorbesc aici nu de conştiinţa voastră, ci de a celuilalt, căci de ce libertatea mea să fie judecată de conştiinţa altcuiva?
  29. Dacă iau parte [la masă] cu bucurie, de ce să fiu dojenit pentru lucrul pentru care eu aduc mulţumire?
  30. Aşadar, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, toate să le faceţi spre gloria lui Dumnezeu.
  31. Să nu daţi scandal nici iudeilor şi nici grecilor şi nici Bisericii lui Dumnezeu,
  32. după cum mă străduiesc şi eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulţi ca să se mântuiască.

  Exemple din Vechiul Testament

  Capitolul 10

  1 Nu vreau, fraţilor, să rămâneţi în ignoranţă: părinţii noştri au fost cu toţii sub nor şi toţi au trecut prin mare 2 şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare. 3 Toţi au mâncat aceeaşi hrană spirituală 4 şi toţi au băut aceeaşi băutură spirituală pentru că ei beau din piatra spirituală care îi urma, iar piatra era Cristos. 5 Totuşi cei mai mulţi dintre ei nu au fost pe placul lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu. 6 De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele, aşa cum au dorit ei. 7 Nici să nu fiţi idolatri aşa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris: S-a aşezat poporul să mănânce şi să bea şi s-au sculat la joc. 8 Nici să nu ne dedăm la desfrânare cum s-au dedat la desfrânare unii dintre ei şi au căzut într-o singură zi douăzeci şi trei de mii. 9 Nici să nu-l ispitim pe Cristos a, aşa cum l-au ispitit unii dintre ei şi au pierit de şerpi. 10 Nici să nu murmuraţi b aşa cum au murmurat unii dintre ei şi au fost nimiciţi de [îngerul] nimicitor.
       11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu şi au fost scrise ca învăţătură pentru noi, cei la care a ajuns sfârşitul veacurilor, 12 aşa încât cel care crede că se ţine pe picioare să aibă grijă să nu cadă. 13 Încă nu v-a încercat vreo ispită care să depăşească măsura omenească. Dumnezeu este credincios: el nu va permite să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi, însă o dată cu ispita vă va da şi o ieşire ca să o puteţi îndura.

  Euharistia în comparaţie cu banchetele sacrificale păgâne

      14 Tocmai de aceea, iubiţii mei, fugiţi de idolatrie. 15 Vă vorbesc ca unor [oameni] înţelepţi: judecaţi voi înşivă ceea ce vă spun. 16 Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtăşire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşire cu trupul lui Cristos? 17 Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine. 18 Priviţi Israelul după trup. Cei care mănâncă din jertfe nu sunt ei oare părtaşi ai altarului? 19 Aşadar, ce zic? Oare ceea ce este jertfit idolului înseamnă ceva? Sau idolul este ceva? 20 Dar ceea ce jertfesc ei c jertfesc demonilor, şi nu lui Dumnezeu. Eu nu vreau ca voi să fiţi părtaşi cu demonii. Nu puteţi să beţi şi potirul Domnului şi potirul demonilor; nu puteţi să luaţi parte şi la masa Domnului şi la masa demonilor. 22 Sau vrem să-l provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el?
       23 Toate sunt permise, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt permise, dar nu toate edifică. 24 Nimeni să nu-şi caute propriile interese, ci ale altuia. 25 Mâncaţi tot ce se vinde în piaţă fără să puneţi întrebări pentru conştiinţă, 26 căci al Domnului este pământul şi plinătatea lui. 27 Dacă cineva dintre păgâni vă invită la masă şi acceptaţi să mergeţi, mâncaţi tot ceea ce vă pune înainte, fără să puneţi nici o întrebare pentru conştiinţă. 28 Însă, dacă vă spune cineva: "Aceasta a fost jertfită idolilor", să nu mâncaţi, din cauza celui ce v-a avertizat şi din cauza conştiinţei d. 29 Vorbesc aici nu de conştiinţa voastră, ci de a celuilalt, căci de ce libertatea mea să fie judecată de conştiinţa altcuiva? 30 Dacă iau parte [la masă] cu bucurie, de ce să fiu dojenit pentru lucrul pentru care eu aduc mulţumire? 31 Aşadar, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, toate să le faceţi spre gloria lui Dumnezeu. 32 Să nu daţi scandal nici iudeilor şi nici grecilor şi nici Bisericii lui Dumnezeu, 33 după cum mă străduiesc şi eu să le fiu pe plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci al celor mulţi ca să se mântuiască.

   

  Note de subsol


  a În câteva manuscrise importante este: Domnul, în altele: Dumnezeu.
  b Unele manuscrise vechi au: să nu murmurăm.
  c Manuscrise importante introduc: păgânii.
  d Câteva manuscrise adaugă: căci al Domnului este pământul şi plinătatea lui, repetând astfel v. 26.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro