1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 11

  1. Fiţi imitatorii mei aşa cum eu sunt al lui Cristos.
  2. Vă laud că vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi tradiţiile aşa cum vi le-am transmis.
  3. Vreau să ştiţi: Cristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul şi capul lui Cristos este Dumnezeu.
  4. Oricare bărbat care se roagă sau profetizează cu capul acoperit îşi necinsteşte capul.
  5. Însă orice femeie care se roagă sau profetizează cu capul neacoperit îşi necinsteşte capul pentru că este acelaşi lucru ca şi cum ar fi râioasă.
  6. Dacă o femeie nu se acoperă, să-şi taie părul. Dar dacă este o ruşine pentru o femeie să-şi taie părul sau să se radă, atunci să se acopere.
  7. Bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul pentru că este chipul şi măreţia lui Dumnezeu, pe când femeia este măreţia bărbatului.
  8. Căci nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat.
  9. Şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
  10. De aceea, femeia trebuie să aibă un semn de supunere pentru îngeri.
  11. Totuşi, nici femeia fără bărbat şi nici bărbatul fără femeie în Domnul.
  12. Căci aşa cum femeia este din bărbat, tot la fel şi bărbatul există prin femeie şi toate sunt de la Dumnezeu.
  13. Judecaţi voi înşivă: se cuvine oare ca femeia să se roage, înaintea lui Dumnezeu, descoperită?
  14. Nu vă învaţă chiar firea că este o ruşine ca bărbatul să poarte părul lung,
  15. în timp ce este o cinste ca femeia să aibă părul lung? Căci părul lung îi este dat ca un văl.
  16. Dacă cineva vrea să se certe, nici noi nu avem altă tradiţie şi nici Bisericile lui Dumnezeu.
  17. Învăţându-vă aceasta, nu vă laud, căci vă adunaţi nu spre binele, ci spre dauna voastră.
  18. În primul rând, aud că atunci când vă adunaţi, între voi sunt dezbinări şi în parte o cred.
  19. De fapt, trebuie să fie şi diviziuni ca să iasă la lumină cei vrednici dintre voi.
  20. Aşadar, când vă adunaţi la un loc, n-o faceţi ca să mâncaţi Cina Domnului,
  21. căci fiecare se grăbeşte să-şi ia propria mâncare ca s-o consume şi unul rămâne flămând, pe când altul se îmbată.
  22. Oare nu aveţi case ca să mâncaţi şi să beţi, sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să-i faceţi de ruşine pe cei care nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.
  23. Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea
  24. şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis: "Acesta este trupul meu cel care este pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea".
  25. De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: "Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceţi aceasta ori de câte ori beţi în amintirea mea".
  26. Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, vestiţi moartea Domnului până când va veni.
  27. Astfel, cine mănâncă pâinea şi bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului.
  28. De aceea, omul să se cerceteze şi astfel să mănânce din pâine şi să bea din potir.
  29. Căci cine mănâncă şi bea nesocotind trupul, îşi mănâncă şi îşi bea propria condamnare.
  30. De aceea sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.
  31. Dacă ne-am judeca pe noi înşine, nu am mai fi judecaţi.
  32. Dar fiind judecaţi de Domnul, suntem corectaţi, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea.
  33. Aşadar, fraţii mei, când vă adunaţi ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
  34. Dacă îi este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre condamnare. Celelalte le voi hotărî când voi veni.

  Capitolul 11

  1 Fiţi imitatorii mei aşa cum eu sunt al lui Cristos.


  3. COMPORTAMENTUL ÎN CULTUL PUBLIC

  Femeia şi bărbatul înaintea Domnului

      2 Vă laud că vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi tradiţiile aşa cum vi le-am transmis. 3 Vreau să ştiţi: Cristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul şi capul lui Cristos este Dumnezeu. 4 Oricare bărbat care se roagă sau profetizează cu capul acoperit îşi necinsteşte capul. 5 Însă orice femeie care se roagă sau profetizează cu capul neacoperit îşi necinsteşte capul pentru că este acelaşi lucru ca şi cum ar fi râioasă. 6 Dacă o femeie nu se acoperă, să-şi taie părul. Dar dacă este o ruşine pentru o femeie să-şi taie părul sau să se radă, atunci să se acopere.
       7 Bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul pentru că este chipul şi măreţia lui Dumnezeu, pe când femeia este măreţia bărbatului. 8 Căci nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. 9 Şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10 De aceea, femeia trebuie să aibă un semn de supunere a pentru îngeri. 11 Totuşi, nici femeia fără bărbat şi nici bărbatul fără femeie în Domnul. 12 Căci aşa cum femeia este din bărbat, tot la fel şi bărbatul există prin femeie şi toate sunt de la Dumnezeu. 13 Judecaţi voi înşivă: se cuvine oare ca femeia să se roage, înaintea lui Dumnezeu, descoperită? 14 Nu vă învaţă chiar firea că este o ruşine ca bărbatul să poarte părul lung, 15 în timp ce este o cinste ca femeia să aibă părul lung? Căci părul lung îi este dat ca un văl. 16 Dacă cineva vrea să se certe, nici noi nu avem altă tradiţie b şi nici Bisericile lui Dumnezeu.

  Abuzuri la masa Domnului

      17 Învăţându-vă aceasta, nu vă laud, căci vă adunaţi nu spre binele, ci spre dauna voastră. 18 În primul rând, aud că atunci când vă adunaţi, între voi sunt dezbinări şi în parte o cred. 19 De fapt, trebuie să fie şi diviziuni ca să iasă la lumină cei vrednici dintre voi. 20 Aşadar, când vă adunaţi la un loc, n-o faceţi ca să mâncaţi Cina Domnului, 21 căci fiecare se grăbeşte să-şi ia propria mâncare ca s-o consume şi unul rămâne flămând, pe când altul se îmbată. 22 Oare nu aveţi case ca să mâncaţi şi să beţi, sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să-i faceţi de ruşine pe cei care nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.

  Instituirea Euharistiei

      (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20)
      23 Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea 24 şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis: "Acesta este trupul meu cel care este c pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea". 25 De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: "Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceţi aceasta ori de câte ori beţi în amintirea mea". 26 Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, vestiţi moartea Domnului până când va veni.

  Recomandări pentru participarea la masa euharistică

      27 Astfel, cine mănâncă pâinea şi bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. 28 De aceea, omul să se cerceteze şi astfel să mănânce din pâine şi să bea din potir. 29 Căci cine mănâncă şi bea d nesocotind trupul e, îşi mănâncă şi îşi bea propria condamnare. 30 De aceea sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. 31 Dacă ne-am judeca pe noi înşine, nu am mai fi judecaţi. 32 Dar fiind judecaţi de Domnul, suntem corectaţi, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea.
       33 Aşadar, fraţii mei, când vă adunaţi ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii. 34 Dacă îi este foame cuiva, să mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre condamnare. Celelalte le voi hotărî când voi veni.

   

  Note de subsol


  a În loc de: semn de supunere, unele manuscrise au: văl.
  b Această tradiţie se referă la purtarea vălului de către femei în adunarea liturgică.
  c Manuscrise importante adaugă: frânt, alte manuscrise mai neînsemnate adaugă: dat.
  d Multe manuscrise importante adaugă: în mod nevrednic, probabil sub influenţa v. 27.
  e Multe manuscrise adaugă: Domnului, iar altele omit: trupul şi adaugă: sângele Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro