1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 12

  1. Iar cât priveşte darurile spirituale, nu vreau, fraţilor, să rămâneţi în ignoranţă.
  2. Voi ştiţi că, atunci când eraţi păgâni, mergeaţi la idolii cei mulţi ca şi cum aţi fi fost mânaţi.
  3. De aceea, vă fac cunoscut că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune "Anatema să fie Isus" şi nimeni nu poate să spună "Isus este Domnul" decât prin Duhul Sfânt.
  4. Există diferite daruri, dar este acelaşi Duh.
  5. Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn.
  6. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.
  7. Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor.
  8. Căci unuia [îi este dat] prin Duhul cuvântul înţelepciunii,
  9. iar altuia, datorită aceluiaşi Duh, credinţa, altuia, darul vindecărilor, prin acelaşi singur Duh;
  10. unuia [îi este dată] puterea de a face minuni, altuia, profeţia, altuia, discernământul duhurilor, altuia, varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor.
  11. Însă toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea.
  12. Aşa cum trupul este unul şi are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deşi sunt multe, formează un singur trup, tot la fel şi Cristos.
  13. Căci noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, şi toţi am fost adăpaţi într-un singur Duh.
  14. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
  15. Dacă piciorul ar spune: "Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup" oare pentru aceasta nu este din trup?
  16. Şi dacă urechea ar spune: "Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup", oare pentru aceasta nu este din trup?
  17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Şi dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
  18. Acum însă Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, aşa cum a voit.
  19. Deci, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
  20. Însă acum, deşi sunt multe mădulare, există un singur trup.
  21. Ochiul nu poate să spună mâinii: "Nu am nevoie de tine" şi nici capul [nu poate să spună] picioarelor: "Nu am nevoie de voi".
  22. Ba, cu mult mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare
  23. şi cele pe care le considerăm că ar fi mai puţin demne pentru trup le îmbrăcăm cu mai multă cinste şi cele ale noastre de care ne ruşinăm sunt tratate cu mai multă cuviinţă;
  24. în timp ce cele cuviincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea,
  25. ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească la fel unele de altele.
  26. Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el.
  27. Voi sunteţi trupul lui Cristos şi mădulare fiecare în parte.
  28. Şi cei pe care Dumnezeu i-a pus în Biserică sunt: mai întâi apostolii, în al doilea rând profeţii, în al treilea rând învăţătorii, apoi cei care au puterea [minunilor], apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite.
  29. Oare sunt toţi apostoli? Oare toţi sunt profeţi? Oare toţi învăţători? Oare au toţi puterea minunilor?
  30. Oare au toţi carisma vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? Oare toţi interpretează?
  31. Voi însă căutaţi darurile cele mai bune. Elogiul iubirii Şi eu vă voi arăta o cale şi mai minunată.

  Carismele în Biserică

  Capitolul 12

  1 Iar cât priveşte darurile spirituale, nu vreau, fraţilor, să rămâneţi în ignoranţă. 2 Voi ştiţi că, atunci când eraţi păgâni, mergeaţi la idolii cei mulţi ca şi cum aţi fi fost mânaţi. 3 De aceea, vă fac cunoscut că nimeni care vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu nu spune "Anatema să fie Isus" şi nimeni nu poate să spună "Isus este Domnul" decât prin Duhul Sfânt.
       4 Există diferite daruri, dar este acelaşi Duh. 5 Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. 6 Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi. 7 Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor. 8 Căci unuia [îi este dat] prin Duhul cuvântul înţelepciunii, 9 iar altuia, datorită aceluiaşi Duh, credinţa, altuia, darul vindecărilor, prin acelaşi singur a Duh; 10 unuia [îi este dată] puterea de a face minuni, altuia, profeţia, altuia, discernământul duhurilor, altuia, varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor. 11 Însă toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea.

  Trupul mistic al lui Cristos

      12 Aşa cum trupul este unul şi are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deşi sunt multe, formează un singur trup, tot la fel şi Cristos. 13 Căci noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, şi toţi am fost adăpaţi într-un singur Duh. 14 Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15 Dacă piciorul ar spune: "Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup" oare pentru aceasta nu este din trup? 16 Şi dacă urechea ar spune: "Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup", oare pentru aceasta nu este din trup? 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Şi dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Acum însă Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare dintre ele, aşa cum a voit. 19 Deci, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Însă acum, deşi sunt multe mădulare, există un singur trup. 21 Ochiul nu poate să spună mâinii: "Nu am nevoie de tine" şi nici capul [nu poate să spună] picioarelor: "Nu am nevoie de voi". 22 Ba, cu mult mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt mai necesare 23 şi cele pe care le considerăm că ar fi mai puţin demne pentru trup le îmbrăcăm cu mai multă cinste şi cele ale noastre de care ne ruşinăm sunt tratate cu mai multă cuviinţă; 24 în timp ce cele cuviincioase ale noastre nu au nevoie. Dar Dumnezeu a alcătuit astfel trupul încât dă cinste mai mare celor care duc lipsă de ea, 25 ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească la fel unele de altele. 26 Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el.     27 Voi sunteţi trupul lui Cristos şi mădulare fiecare în parte. 28 Şi cei pe care Dumnezeu i-a pus în Biserică sunt: mai întâi apostolii, în al doilea rând profeţii, în al treilea rând învăţătorii, apoi cei care au puterea [minunilor], apoi carisma vindecărilor, a ajutorării, a conducerii, a limbilor diferite. 29 Oare sunt toţi apostoli? Oare toţi sunt profeţi? Oare toţi învăţători? Oare au toţi puterea minunilor? 30 Oare au toţi carisma vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? Oare toţi interpretează? 31 Voi însă căutaţi darurile cele mai bune.

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise omit: singur, unele omit: prin acelaşi singur Duh.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro