1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Dar acum, Cristos a înviat din morți, fiind începutul [învierii] celor adormiți.
  1. Căci de vreme ce printr-un om [a venit] moartea, tot printr-un om [vine] și învierea din morți.
  1. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toți vor fi readuși la viață.
  1. Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui,
  1. apoi [va fi] sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere.
  1. Căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui.
  1. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea.
  1. De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Însă când spune că "toate le-a supus", este evident că în afară de cel care i-a supus lui toate.

4. REALITATEA ÎNVIERII

Învierea lui Cristos

Capitolul 15

20 Dar acum, Cristos a înviat din morți, fiind începutul c [învierii] celor adormiți d. 21 Căci de vreme ce printr-un om [a venit] moartea, tot printr-un om [vine] și învierea din morți. 22 Și după cum toți mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toți vor fi readuși la viață. 23 Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, 24 apoi [va fi] sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere. 25 Căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. 26 Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. 27 De fapt, toate le-a supus sub picioarele lui. Însă când spune că "toate le-a supus", este evident că în afară de cel care i-a supus lui toate.

 

Note de subsol


c Lit.: primul rod, pârgă. Sfântul Paul foloseşte aici o imagine sugestivă: pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de Dumnezeu, evreii îi ofereau primele, cele mai bune roade ale pământului. Astfel, la sărbătoarea Paştelui, comunitatea oferea o jerbă alcătuită din primele spice coapte ale anului, iar la Rusalii, două pâini dospite (Lev 23,9-14; 23,15-21). În faţa secerişului morţii, Cristos devine astfel "primul rod" al secerişului vieţii. Pentru cel care are simţul naturii şi al liturgiei, termenul indică secerişul început deja, iar sfântul Paul introduce şi ideea de cauzalitate: Cristos nu este doar un mort înviat, ci este Cel Înviat din morţi care cauzează învierea morţilor.
d Într-o societate în care evenimentele vieţii erau trăite împreună, în comunitate, moartea era o intrare în somn în raport cu care învierea este ca o trezire. Verbul folosit aici pentru "a muri" este koimaô = a adormi, de la care vine şi koimeterion = dormitor (cimitir).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro