1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 16

  1. Cât despre colectele pentru sfinţi, voi să faceţi aşa cum am hotărât pentru Bisericile din Galaţia:
  2. în prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte, la el acasă, păstrând ceea ce crede, ca să nu aibă loc colectele atunci când voi veni.
  3. Iar când voi veni, îi voi trimite cu scrisori pe cei pe care îi consideraţi [vrednici] ca să ducă darul vostru la Ierusalim
  4. şi dacă este cazul să merg şi eu, vor merge cu mine.
  5. Voi merge la voi, după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece.
  6. Voi rămâne la voi sau chiar voi ierna [acolo] pentru ca voi să mă însoţiţi acolo unde voi merge.
  7. Căci de data aceasta vreau să vă văd nu doar în treacăt, căci sper să rămân la voi un timp, dacă Domnul îmi va permite.
  8. Voi rămâne totuşi la Efes până la Rusalii.
  9. Căci mi s-a deschis o poartă largă şi favorabilă pentru activitate, dar sunt şi mulţi care se împotrivesc.
  10. Dacă vine Timotei, aveţi grijă ca să stea la voi fără teamă, căci el munceşte ca şi mine la lucrarea Domnului.
  11. Nu cumva să-l dispreţuiască cineva. Însoţiţi-l în pace ca să vină la mine pentru că îl aştept împreună cu fraţii.
  12. Cât despre fratele Apolo, l-am rugat mult să vină la voi împreună cu fraţii, dar nu a vrut nicidecum să vină acum. Va veni când va găsi de cuviinţă.
  13. Vegheaţi, rămâneţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă şi întăriţi-vă.
  14. Toate să le faceţi în iubire.
  15. Vă îndemn, fraţilor - voi cunoaşteţi casa lui Stefanas; ei sunt primul rod al Ahaiei şi s-au dedicat slujirii sfinţilor -
  16. să vă supuneţi şi voi unora ca aceştia şi oricui colaborează şi lucrează cu ei.
  17. Mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunatus şi a lui Ahaicus pentru că ei au suplinit lipsa voastră.
  18. Într-adevăr, ei au liniştit sufletul meu şi al vostru. Aşadar, purtaţi recunoştinţă unora ca aceştia.
  19. Vă salută Bisericile din Asia. Vă salută mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu comunitatea din casa lor.
  20. Vă salută toţi fraţii. Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă.
  21. Salutul este scris cu mâna mea, Paul.
  22. Dacă cineva nu-l iubeşte pe Domnul, să fie blestemat! Marana tha!
  23. Harul Domnului să fie cu voi!
  24. Iubirea mea este cu voi toţi în Cristos Isus!

  IV. CONCLUZIE

  Colecta pentru Ierusalim

  Capitolul 16

  1 Cât despre colectele pentru sfinţi, voi să faceţi aşa cum am hotărât pentru Bisericile din Galaţia: 2 în prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună deoparte, la el acasă, păstrând ceea ce crede, ca să nu aibă loc colectele atunci când voi veni. 3 Iar când voi veni, îi voi trimite cu scrisori pe cei pe care îi consideraţi [vrednici] ca să ducă darul vostru la Ierusalim 4 şi dacă este cazul să merg şi eu, vor merge cu mine.

  Planurile lui Paul

      5 Voi merge la voi, după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. 6 Voi rămâne la voi sau chiar voi ierna [acolo] pentru ca voi să mă însoţiţi acolo unde voi merge. 7 Căci de data aceasta vreau să vă văd nu doar în treacăt, căci sper să rămân la voi un timp, dacă Domnul îmi va permite. 8 Voi rămâne totuşi la Efes până la Rusalii. 9 Căci mi s-a deschis o poartă largă şi favorabilă pentru activitate, dar sunt şi mulţi care se împotrivesc.
       10 Dacă vine Timotei, aveţi grijă ca să stea la voi fără teamă, căci el munceşte ca şi mine la lucrarea Domnului. 11 Nu cumva să-l dispreţuiască cineva. Însoţiţi-l în pace ca să vină la mine pentru că îl aştept împreună cu fraţii.
       12 Cât despre fratele Apolo, l-am rugat mult să vină la voi împreună cu fraţii, dar nu a vrut nicidecum să vină acum. Va veni când va găsi de cuviinţă.

  Îndemnuri şi salutul final

      13 Vegheaţi, rămâneţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă şi întăriţi-vă. 14 Toate să le faceţi în iubire.
       15 Vă îndemn, fraţilor - voi cunoaşteţi casa lui Stefanas; ei sunt primul rod al Ahaiei şi s-au dedicat slujirii sfinţilor - 16 să vă supuneţi şi voi unora ca aceştia şi oricui colaborează şi lucrează cu ei. 17 Mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunatus şi a lui Ahaicus pentru că ei au suplinit lipsa voastră. 18 Într-adevăr, ei au liniştit sufletul meu şi al vostru. Aşadar, purtaţi recunoştinţă unora ca aceştia.
       19 Vă salută Bisericile din Asia. Vă salută mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu comunitatea din casa lor. 20 Vă salută toţi fraţii. Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă.
       21 Salutul este scris cu mâna mea, Paul.
       22 Dacă cineva nu-l iubeşte pe Domnul, să fie blestemat! Marana tha! a
       23 Harul Domnului să fie cu voi!
       24 Iubirea mea este cu voi toţi în Cristos Isus!

   

  Note de subsol


  a Expresia vine din limba aramaică, iar Paul o preia fără traducere. Semnificaţia ei este: Domnul vine. Expresia mai apare în Didaheea 10,6 în varianta Maran atha unde înseamnă "Doamne, vino!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro