1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Iar eu, fraţilor, n-am putut să vă vorbesc ca unor [oameni] spirituali, ci ca unor [oameni] de carne, ca unor copilaşi în Cristos.
  2. V-am dat să beţi lapte, nu mâncare [solidă], pentru că încă nu [o] puteaţi [primi], ba nici acum nu puteţi
  3. pentru că sunteţi încă [oameni] de carne. Într-adevăr, când între voi există invidie şi ceartă, nu sunteţi oare [oameni] de carne şi nu vă purtaţi în felul oamenilor?
  4. Când unul spune: "Eu sunt al lui Paul", iar altul: "Eu al lui Apolo", nu sunteţi voi oameni?
  5. Dar ce este Apolo? Sau ce este Paul? Nişte slujitori, fiecare după cum i-a dat Domnul, prin care aţi primit credinţa.
  6. Eu am plantat, Apolo a udat, însă Dumnezeu a făcut să crească,
  7. aşa încât nici cel care plantează, nici cel care udă nu este nimic, ci Dumnezeu, cel care face să crească.
  8. Şi cel care plantează, şi cel care udă sunt una şi fiecare îşi va primi plata proprie după munca proprie.
  9. Căci noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu, iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.
  10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, ca un arhitect înţelept, eu am pus temelia, iar un altul construieşte deasupra, dar fiecare să aibă grijă cum construieşte.
  11. Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de cea existentă, care este Isus Cristos.
  12. Dar dacă cineva pune pe această temelie aur, argint, pietre preţioase, lemn, fân, paie,
  13. lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă, căci ziua [Domnului] o va face cunoscută, pentru că în foc va fi dezvăluită şi focul va arăta cum este lucrarea fiecăruia.
  14. Dacă lucrarea pe care cineva o construieşte deasupra rămâne, va primi răsplată,
  15. dacă lucrarea lui va fi arsă, va fi pedepsit. El va fi totuşi mântuit, dar numai ca prin foc.
  16. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
  17. Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi, este sfânt.
  18. Să nu se înşele nimeni! Dacă cineva dintre voi crede că este înţelept în lumea aceasta, să devină nebun ca să ajungă înţelept,
  19. pentru că înţelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, căci este scris: El îi va pierde pe cei înţelepţi în şiretenia lor
  20. şi din nou: Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi, el ştie că sunt zadarnice.
  21. Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre:
  22. fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre,
  23. iar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

  Lipsa de maturitate a corintenilor

  Capitolul 3

  1 Iar eu, fraţilor, n-am putut să vă vorbesc ca unor [oameni] spirituali, ci ca unor [oameni] de carne a, ca unor copilaşi b în Cristos. 2 V-am dat să beţi lapte, nu mâncare [solidă], pentru că încă nu [o] puteaţi [primi], ba nici acum nu puteţi 3 pentru că sunteţi încă [oameni] de carne. Într-adevăr, când între voi există invidie şi ceartă c, nu sunteţi oare [oameni] de carne şi nu vă purtaţi în felul oamenilor? 4 Când unul spune: "Eu sunt al lui Paul", iar altul: "Eu al lui Apolo", nu sunteţi voi oameni?

  Misiunea celor care predică evanghelia

      5 Dar ce este Apolo? Sau ce este Paul? Nişte slujitori, fiecare după cum i-a dat Domnul, prin care aţi primit credinţa. 6 Eu am plantat, Apolo a udat, însă Dumnezeu a făcut să crească, 7 aşa încât nici cel care plantează, nici cel care udă nu este nimic, ci Dumnezeu, cel care face să crească. 8 Şi cel care plantează, şi cel care udă sunt una şi fiecare îşi va primi plata proprie după munca proprie. 9 Căci noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu, iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.
       10 După harul lui Dumnezeu d care mi-a fost dat, ca un arhitect înţelept, eu am pus temelia, iar un altul construieşte deasupra, dar fiecare să aibă grijă cum construieşte. 11 Căci nimeni nu poate să pună o altă temelie în afară de cea existentă, care este Isus Cristos. 12 Dar dacă cineva pune pe această temelie aur, argint, pietre preţioase, lemn, fân, paie, 13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă, căci ziua [Domnului] o va face cunoscută, pentru că în foc va fi dezvăluită şi focul va arăta cum este lucrarea fiecăruia. 14 Dacă lucrarea pe care cineva o construieşte deasupra rămâne, va primi răsplată, 15 dacă lucrarea lui va fi arsă, va fi pedepsit. El va fi totuşi mântuit, dar numai ca prin foc.
       16 Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi, este sfânt.
       18 Să nu se înşele nimeni! Dacă cineva dintre voi crede că este înţelept în lumea aceasta, să devină nebun ca să ajungă înţelept, 19 pentru că înţelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, căci este scris:
      El îi va pierde pe cei înţelepţi în şiretenia lor
  20 şi din nou:
      Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi,
      el ştie că sunt zadarnice
  .
  21 Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre: 22 fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre, 23 iar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

   

  Note de subsol


  a Sfântul Paul foloseşte diferiţi termeni pentru a indica părţi sau aspecte ale persoanei umane: sarx = carne, trup. Prin acest termen nu se indică atât partea materială a omului, cât aspectul limitat al firii omeneşti şi, prin extensiune, slăbiciunile şi condiţia de păcat; psyche indică, în special, principiul vieţii biologice. După gândirea ebraică (cea a lui Paul), acest principiu vital încetează o dată cu moartea; pneuma = spirit, duh, este partea cea mai nobilă din om, principiul care îşi are originea în Dumnezeu şi orientează întreaga persoană spre Dumnezeu. Rămâne o dificultate găsirea unor termeni corespunzători în limba română, deoarece suflet şi spirit (duh) sunt aproape sinonime şi corespund lui pneuma. Psyche ar putea fi exprimat prin psihic, conştient.
  b Deşi corintenii se laudă cu spiritualitatea lor, în practică sunt imaturi în credinţă, mentalitatea lor este lumească. Piatra de încercare pentru recunoaşterea adevăratului om spiritual este acceptarea crucii şi nu adeziunea la un predicator sau altul. În loc să sesizeze noutatea evangheliei lui Cristos, ei caută noutăţile predicatorului, comportându-se deci ca nişte membri ai unei societăţi religioase şi reducând Biserica la limitele propriei lor înţelegeri.
  c Câteva manuscrise vechi adaugă: dezbinări.
  d În câteva manuscrise vechi este omis: lui Dumnezeu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro