1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Îndrăzneşte cineva dintre voi, care are vreo pricină cu un altul, să se lase judecat de cei nedrepţi, şi nu de sfinţi?
  2. Sau nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi, sunteţi nevrednici [ca să judecaţi] probleme mărunte?
  3. Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult problemele vieţii acesteia.
  4. Aşadar, dacă aveţi neînţelegeri în probleme ale vieţii acesteia, îi puneţi judecători pe aceia care nu au nici o trecere în Biserică?
  5. O spun spre ruşinea voastră: oare chiar nu este între voi nici un om înţelept care să poată judeca între fraţi?
  6. Însă frate cu frate se judecă şi aceasta înaintea celor necredincioşi?
  7. Deja numai simplul fapt că aveţi procese între voi este o decădere. De ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi nedreptăţiţi? Pentru ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi păgubiţi?
  8. Ba chiar voi faceţi nedreptate şi faceţi şi pagubă şi aceasta chiar fraţilor.
  9. Sau nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi: nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii,
  10. nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
  11. Şi aşa eraţi unii dintre voi, dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost justificaţi în numele Domnului Isus Cristos şi în Duhul Dumnezeului nostru.
  12. Toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt permise, dar nu mă voi lăsa stăpânit de nimic.
  13. Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele pentru mâncăruri, dar Dumnezeu va distruge şi acestea şi acelea. Trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul şi Domnul pentru trup.
  14. Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea sa.
  15. Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt mădularele lui Cristos? Voi lua atunci mădularele lui Cristos şi le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum!
  16. Sau nu ştiţi că cel care se uneşte cu o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci cei doi, spune, vor fi un singur trup.
  17. Dimpotrivă, cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el.
  18. Fugiţi de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuieşte în propriul său trup.
  19. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri?
  20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

  Procesele la tribunalele păgâne

  Capitolul 6

  1 Îndrăzneşte cineva dintre voi, care are vreo pricină cu un altul, să se lase judecat de cei nedrepţi, şi nu de sfinţi? 2 Sau nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi, sunteţi nevrednici [ca să judecaţi] probleme mărunte? 3 Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult problemele vieţii acesteia. 4 Aşadar, dacă aveţi neînţelegeri în probleme ale vieţii acesteia, îi puneţi judecători pe aceia care nu au nici o trecere în Biserică? 5 O spun spre ruşinea voastră: oare chiar nu este între voi nici un om înţelept care să poată judeca între fraţi? 6 Însă frate cu frate se judecă şi aceasta înaintea celor necredincioşi? 7 Deja numai simplul fapt că aveţi procese între voi este o decădere. De ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi nedreptăţiţi? Pentru ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi păgubiţi? 8 Ba chiar voi faceţi nedreptate şi faceţi şi pagubă şi aceasta chiar fraţilor. 9 Sau nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi: nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii, 10 nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 11 Şi aşa eraţi unii dintre voi, dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost justificaţi în numele Domnului Isus Cristos a şi în Duhul Dumnezeului nostru.

  Gravitatea păcatelor de necurăţie

      12 Toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt permise, dar nu mă voi lăsa stăpânit de nimic. 13 Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele pentru mâncăruri, dar Dumnezeu va distruge şi acestea şi acelea. Trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul şi Domnul pentru trup. 14 Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea sa.
       15 Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt mădularele lui Cristos? Voi lua atunci mădularele lui Cristos şi le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! 16 Sau nu ştiţi că cel care se uneşte cu o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci cei doi, spune, vor fi un singur trup. 17 Dimpotrivă, cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el. 18 Fugiţi de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuieşte în propriul său trup. 19 Sau nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise vechi omit: Cristos, altele au: Domnul nostru Isus Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro