1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. Îndrăzneşte cineva dintre voi, care are vreo pricină cu un altul, să se lase judecat de cei nedrepţi, şi nu de sfinţi?
  1. Sau nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi, sunteţi nevrednici [ca să judecaţi] probleme mărunte?
  1. Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult problemele vieţii acesteia.
  1. Aşadar, dacă aveţi neînţelegeri în probleme ale vieţii acesteia, îi puneţi judecători pe aceia care nu au nici o trecere în Biserică?
  1. O spun spre ruşinea voastră: oare chiar nu este între voi nici un om înţelept care să poată judeca între fraţi?
  1. Însă frate cu frate se judecă şi aceasta înaintea celor necredincioşi?
  1. Deja numai simplul fapt că aveţi procese între voi este o decădere. De ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi nedreptăţiţi? Pentru ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi păgubiţi?
  1. Ba chiar voi faceţi nedreptate şi faceţi şi pagubă şi aceasta chiar fraţilor.
  1. Sau nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi: nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii,
  1. nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
  1. Şi aşa eraţi unii dintre voi, dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost justificaţi în numele Domnului Isus Cristos şi în Duhul Dumnezeului nostru.

Procesele la tribunalele păgâne

Capitolul 6

1 Îndrăzneşte cineva dintre voi, care are vreo pricină cu un altul, să se lase judecat de cei nedrepţi, şi nu de sfinţi? 2 Sau nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi, sunteţi nevrednici [ca să judecaţi] probleme mărunte? 3 Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult problemele vieţii acesteia. 4 Aşadar, dacă aveţi neînţelegeri în probleme ale vieţii acesteia, îi puneţi judecători pe aceia care nu au nici o trecere în Biserică? 5 O spun spre ruşinea voastră: oare chiar nu este între voi nici un om înţelept care să poată judeca între fraţi? 6 Însă frate cu frate se judecă şi aceasta înaintea celor necredincioşi? 7 Deja numai simplul fapt că aveţi procese între voi este o decădere. De ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi nedreptăţiţi? Pentru ce nu acceptaţi mai degrabă să fiţi păgubiţi? 8 Ba chiar voi faceţi nedreptate şi faceţi şi pagubă şi aceasta chiar fraţilor. 9 Sau nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi: nici desfrânaţii, nici idolatrii, nici adulterii, nici cei cu perversiuni sexuale, nici homosexualii, 10 nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 11 Şi aşa eraţi unii dintre voi, dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost justificaţi în numele Domnului Isus Cristos a şi în Duhul Dumnezeului nostru.

 

Note de subsol


a Câteva manuscrise vechi omit: Cristos, altele au: Domnul nostru Isus Cristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro