1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

    1. Eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cel care este necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să-i placă Domnului,
    1. însă cel care este căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă soţiei,
    1. şi este împărţit. Tot aşa şi femeia necăsătorită, tot aşa şi fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup şi în duh, însă cea căsătorită se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă bărbatului.
    1. Aceasta o spun pentru binele vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste şi conduce la Domnul, fără abatere.

III. RĂSPUNSURI
LA PROBLEMELE CORINTENILOR

1. CĂSĂTORIA ŞI CELIBATUL

Căsătoria şi datoriile celor căsătoriţi

Capitolul 7

32 Eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cel care este necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să-i placă Domnului, 33 însă cel care este căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă soţiei, 34 şi este împărţit. Tot aşa şi femeia necăsătorită, tot aşa şi fecioara f se îngrijeşte de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup şi în duh, însă cea căsătorită se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o spun pentru binele vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste şi conduce la Domnul, fără abatere g.
    

 

Note de subsol


f Câteva manuscrise vechi adaugă: necăsătorită.
g În teologia sfântul Paul, căsătoria nu mai are un caracter absolut ca în mentalitatea iudaică în care era condamnat refuzul procreării. Creştinul are posibilitatea de a alege un celibat voluntar în comuniune activă cu Domnul. Istoria omenirii nu mai este o cursă împotriva morţii. Învierea lui Cristos a deschis o nouă perspectivă.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro