1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 8

  1. Cât despre cele jertfite idolilor, ştiu că toţi avem cunoştinţă. Dar ştiinţa umflă, pe când iubirea edifică.
  2. Dacă cineva crede că ştie ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască.
  3. Dar dacă cineva îl iubeşte pe Dumnezeu, acela este cunoscut de el.
  4. Referitor la consumarea celor jertfite idolilor, ştim că idolul nu este nimic pe lume şi că nu este decât un singur Dumnezeu.
  5. Căci, chiar dacă sunt numiţi zei fie în cer, fie pe pământ, aşa încât sunt mulţi zei şi mulţi stăpâni,
  6. pentru voi există un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate şi pentru care suntem, şi un singur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate şi prin care suntem şi noi.
  7. Dar nu în toţi este cunoştinţa. Căci unii, din obişnuinţa de până acum cu idolul, mănâncă ceva ca jertfit idolilor şi conştiinţa lor, fiind slabă, se pătează.
  8. Dar nu mâncarea ne apropie de Dumnezeu: dacă nu mâncăm, nu pierdem şi dacă mâncăm, nu câştigăm.
  9. Aveţi grijă ca nu cumva această libertate a voastră să fie o piatră de poticnire pentru cei slabi.
  10. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, care ai cunoştinţă, şezând la masă într-un templu al idolilor, conştiinţa lui, care este slabă, nu va fi determinată să mănânce cele jertfite idolilor?
  11. Atunci cel slab, fratele pentru care a murit Cristos, va pieri din cauza cunoaşterii tale.
  12. Păcătuind în felul acesta împotriva fraţilor şi rănindu-le conştiinţa slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos.
  13. De aceea, dacă mâncarea îl scandalizează pe fratele meu, nu voi mânca în veci carne ca să nu-l scandalizez pe fratele meu.

  2. CARNEA JERTFITĂ IDOLILOR

  Pericolul de a da scandal

  Capitolul 8

  1 Cât despre cele jertfite idolilor, ştiu că toţi avem cunoştinţă. Dar ştiinţa umflă, pe când iubirea edifică. 2 Dacă cineva crede că ştie ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască. 3 Dar dacă cineva îl iubeşte pe Dumnezeu a, acela este cunoscut de el b. 4 Referitor la consumarea celor jertfite idolilor, ştim că idolul nu este nimic pe lume şi că nu este decât un singur Dumnezeu. 5 Căci, chiar dacă sunt numiţi zei fie în cer, fie pe pământ, aşa încât sunt mulţi zei şi mulţi stăpâni, 6 pentru voi există un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate şi pentru care suntem, şi un singur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate şi prin care suntem şi noi.
       7 Dar nu în toţi este cunoştinţa. Căci unii, din obişnuinţa de până acum cu idolul, mănâncă ceva ca jertfit idolilor şi conştiinţa lor, fiind slabă, se pătează. 8 Dar nu mâncarea ne apropie de Dumnezeu: dacă nu mâncăm, nu pierdem şi dacă mâncăm, nu câştigăm. 9 Aveţi grijă ca nu cumva această libertate a voastră să fie o piatră de poticnire pentru cei slabi. 10 Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, care ai cunoştinţă, şezând la masă într-un templu al idolilor, conştiinţa lui, care este slabă, nu va fi determinată să mănânce cele jertfite idolilor? 11 Atunci cel slab, fratele pentru care a murit Cristos, va pieri din cauza cunoaşterii tale. 12 Păcătuind în felul acesta împotriva fraţilor şi rănindu-le conştiinţa slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos. 13 De aceea, dacă mâncarea îl scandalizează pe fratele meu, nu voi mânca în veci carne ca să nu-l scandalizez pe fratele meu.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise omit: pe Dumnezeu.
  b Multe manuscrise importante omit: de el.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro