1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

  1. Cât despre cele jertfite idolilor, ştiu că toţi avem cunoştinţă. Dar ştiinţa umflă, pe când iubirea edifică.
  1. Dacă cineva crede că ştie ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască.
  1. Dar dacă cineva îl iubeşte pe Dumnezeu, acela este cunoscut de el.
  1. Referitor la consumarea celor jertfite idolilor, ştim că idolul nu este nimic pe lume şi că nu este decât un singur Dumnezeu.
  1. Căci, chiar dacă sunt numiţi zei fie în cer, fie pe pământ, aşa încât sunt mulţi zei şi mulţi stăpâni,
  1. pentru voi există un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate şi pentru care suntem, şi un singur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate şi prin care suntem şi noi.
  1. Atunci cel slab, fratele pentru care a murit Cristos, va pieri din cauza cunoaşterii tale.
  1. Păcătuind în felul acesta împotriva fraţilor şi rănindu-le conştiinţa slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos.
  1. De aceea, dacă mâncarea îl scandalizează pe fratele meu, nu voi mânca în veci carne ca să nu-l scandalizez pe fratele meu.

2. CARNEA JERTFITĂ IDOLILOR

Pericolul de a da scandal

Capitolul 8

1 Cât despre cele jertfite idolilor, ştiu că toţi avem cunoştinţă. Dar ştiinţa umflă, pe când iubirea edifică. 2 Dacă cineva crede că ştie ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască. 3 Dar dacă cineva îl iubeşte pe Dumnezeu a, acela este cunoscut de el b. 4 Referitor la consumarea celor jertfite idolilor, ştim că idolul nu este nimic pe lume şi că nu este decât un singur Dumnezeu. 5 Căci, chiar dacă sunt numiţi zei fie în cer, fie pe pământ, aşa încât sunt mulţi zei şi mulţi stăpâni, 6 pentru voi există un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate şi pentru care suntem, şi un singur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate şi prin care suntem şi noi.
     11 Atunci cel slab, fratele pentru care a murit Cristos, va pieri din cauza cunoaşterii tale. 12 Păcătuind în felul acesta împotriva fraţilor şi rănindu-le conştiinţa slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos. 13 De aceea, dacă mâncarea îl scandalizează pe fratele meu, nu voi mânca în veci carne ca să nu-l scandalizez pe fratele meu.

 

Note de subsol


a Unele manuscrise omit: pe Dumnezeu.
b Multe manuscrise importante omit: de el.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro