1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept.
  2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.
  3. Din aceasta ştim că îl cunoaştem: dacă ţinem poruncile lui.
  4. Cine spune: "Eu îl cunosc", dar nu ţine poruncile lui, este mincinos şi adevărul nu este în el.
  5. Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că suntem în el.
  6. Cel care spune că rămâne în el trebuie să trăiască aşa cum el a trăit.
  7. Iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci porunca cea veche, pe care o aveţi de la început; porunca veche este cuvântul pe care l-aţi auzit.
  8. Totuşi vă scriu o poruncă nouă, care este adeverită în el şi în voi pentru că întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja.
  9. Cine spune că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele său, este în întuneric până acum.
  10. Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi nu este motiv de scandal în el.
  11. Însă cine-l urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii.
  12. Vă scriu vouă, copiilor, pentru că păcatele voastre au fost iertate datorită numelui său.
  13. Vă scriu vouă, părinţilor, pentru că l-aţi cunoscut pe cel care este de la început. Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că l-aţi învins pe Cel Rău.
  14. V-am scris vouă, copiilor, pentru că l-aţi cunoscut pe Tatăl. V-am scris vouă, părinţilor, pentru că l-aţi cunoscut pe cel care este de la început. V-am scris vouă, tinerilor, pentru că sunteţi puternici şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi l-aţi învins pe Cel Rău.
  15. Să nu iubiţi lumea şi nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este în el.
  16. Pentru că tot ce este în lume - pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii - nu este de la Tatăl, ci de la lume.
  17. Dar lumea şi pofta ei trec, însă cel care împlineşte voinţa lui Dumnezeu rămâne în veci.
  18. Copii, este ceasul de pe urmă. După cum aţi auzit, vine Anticrist, iar acum au apărut mulţi anticrişti; după aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
  19. Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, pentru că, dacă ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi, dar trebuia să se arate că nu toţi sunt de-ai noştri.
  20. Dar voi aveţi ungerea de la Cel Sfânt şi cunoaşteţi cu toţii.
  21. Nu v-am scris pentru că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi pentru că nici o minciună nu provine din adevăr.
  22. Cine este mincinosul dacă nu cel care neagă că Isus este Cristosul? Acesta este Anticristul, cel care-l neagă pe Tatăl şi pe Fiul.
  23. Oricine îl neagă pe Fiul, nu-l are nici pe Tatăl; cine-l mărturiseşte pe Fiul, îl are şi pe Tatăl.
  24. În ce vă priveşte, să rămână în voi ceea ce aţi auzit de la început. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi rămâneţi în Fiul şi în Tatăl.
  25. Şi aceasta este promisiunea pe care el însuşi ne-a vestit-o: viaţa cea veşnică.
  26. V-am scris acestea despre cei care vă înşală.
  27. Dar în ce vă priveşte, rămâne în voi ungerea pe care aţi primit-o de la el şi nu aveţi nevoie ca să vă înveţe cineva, ci, întrucât ungerea lui vă învaţă despre toate - iar ea este adevărată, şi nu falsă - după cum v-am învăţat, rămâneţi în el.
  28. Şi acum, copii, rămâneţi în el, pentru ca, atunci când se va arăta, să avem încredere şi să nu fim făcuţi de ruşine de el, la venirea lui.
  29. Dacă ştiţi că el este drept, atunci ştiţi că oricine face dreptatea este născut din el.

  Capitolul 2

  1 Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept. 2 El este jertfa de ispăşire a pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

  A doua condiţie: respectarea poruncilor
  şi iubirea aproapelui


      3 Din aceasta ştim că îl cunoaştem: dacă ţinem poruncile lui. 4 Cine spune: "Eu îl cunosc", dar nu ţine poruncile lui, este mincinos şi adevărul nu este în el. 5 Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că suntem în el. 6 Cel care spune că rămâne în el trebuie să trăiască aşa cum el a trăit b.
       7 Iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci porunca cea veche, pe care o aveţi de la început; porunca veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, care este adeverită în el şi în voi pentru că întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja. 9 Cine spune că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele său, este în întuneric până acum. 10 Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi nu este motiv de scandal c în el. 11 Însă cine-l urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii.

  A treia condiţie: lupta împotriva tentaţiilor lumii
  12
      Vă scriu vouă, copiilor,
      pentru că păcatele voastre au fost iertate
      datorită numelui său.
  13    Vă scriu vouă, părinţilor,
      pentru că l-aţi cunoscut
      pe cel care este de la început.
      Vă scriu vouă, tinerilor,
      pentru că l-aţi învins pe Cel Rău.
  14    V-am scris vouă, copiilor,
      pentru că l-aţi cunoscut pe Tatăl.
       dV-am scris vouă, părinţilor,
      pentru că l-aţi cunoscut
      pe cel care este de la început.
      V-am scris vouă, tinerilor,
      pentru că sunteţi puternici
      şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi
      şi l-aţi învins pe Cel Rău.
       15 Să nu iubiţi lumea şi nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 16 Pentru că tot ce este în lume - pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii e - nu este de la Tatăl, ci de la lume. 17 Dar lumea şi pofta ei trec, însă cel care împlineşte voinţa lui Dumnezeu rămâne în veci.

  A patra condiţie: lupta împotriva lui Anticrist

      18 Copii, este ceasul de pe urmă. După cum aţi auzit, vine Anticrist, iar acum au apărut mulţi anticrişti; după aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. 19 Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, pentru că, dacă ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi, dar trebuia să se arate că nu toţi sunt de-ai noştri. 20 Dar voi aveţi ungerea de la Cel Sfânt şi cunoaşteţi f cu toţii. 21 Nu v-am scris pentru că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi pentru că nici o minciună nu provine din adevăr. 22 Cine este mincinosul dacă nu cel care neagă că Isus este Cristosul? Acesta este Anticristul, cel care-l neagă pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Oricine îl neagă pe Fiul, nu-l are nici pe Tatăl; cine-l mărturiseşte pe Fiul, îl are şi pe Tatăl.
       24 În ce vă priveşte g, să rămână în voi ceea ce aţi auzit de la început. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi rămâneţi în Fiul şi în Tatăl. 25 Şi aceasta este promisiunea pe care el însuşi ne-a vestit-o: viaţa cea veşnică.
       26 V-am scris acestea despre cei care vă înşală. 27 Dar în ce vă priveşte, rămâne în voi ungerea pe care aţi primit-o de la el şi nu aveţi nevoie ca să vă înveţe cineva, ci, întrucât ungerea lui vă învaţă h despre toate - iar ea este adevărată, şi nu falsă - după cum v-am învăţat, rămâneţi în el.

  DUMNEZEU ESTE DREPT

  Copiii lui Dumnezeu nu păcătuiesc

      28 Şi acum, copii, rămâneţi în el, pentru ca, atunci când se va arăta, să avem încredere i şi să nu fim făcuţi de ruşine de el, la venirea lui. 29 Dacă ştiţi că el este drept, atunci ştiţi că oricine face dreptatea este născut din el.

   

  Note de subsol


  a Lit.: ispăşirea. Formula provine din vocabularul sacrifical al VT (Ex 29,36-37) şi evocă sacrificiul voluntar al lui Isus pe cruce (cf. Ap 5,9-10).
  b Lit.: Să umble aşa cum el a umblat.
  c Termenul grec skandalon poate avea în acest context două sensuri: 1) cel care îl iubeşte pe fratele său nu se împiedică sau nu cade în cursă; 2) cel care îl iubeşte pe fratele său nu devine ocazie de păcat pentru alţii.
  d Unele traduceri moderne încep de aici v. 14.
  e Sfântul Ioan nu ne prezintă o enumerare completă a păcatelor lumii, nici nu face un catalog al viciilor. Pofta trupului indică natura umană supusă poftelor; pofta ochilor indică ochii flamânzi de tot ceea ce văd; trufia vieţii indică viaţa materială în care oamenii îşi pun siguranţa.
  f Multe manuscrise şi traduceri au: şi cunoaşteţi toate.
  g Lit.: Voi.
  h Bazându-se pe textul paralel din In 14,26, unde Mângâietorul îi va învăţa pe discipoli toate, exegeţii sunt de părere că şi aici este vorba de ungerea cu Duhul Sfânt, darul lui Cristos, care face dintr-un om obişnuit un creştin.
  i Parresia, în contextul Scrisorii întâi a sfântului apostol Ioan, înseamnă "încrederea filială, plină de bucurie" prin care îndrăznim să ne apropiem de Dumnezeu pentru a-i cere ceva sau pentru a ne apăra în faţa tribunalului său.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro