1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

    1. Copii, nimeni să nu vă înşele. Cine săvârşeşte dreptatea este drept, după cum el este drept.
    1. Cine comite păcatul este de la diavol pentru că diavolul păcătuieşte de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului.
    1. Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el şi nu poate să păcătuiască pentru că este născut din Dumnezeu.
    1. În aceasta se recunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului: oricine nu săvârşeşte dreptatea şi nu-l iubeşte pe fratele său nu este din Dumnezeu.

Capitolul 3

7 Copii, nimeni să nu vă înşele. Cine săvârşeşte dreptatea este drept, după cum el este drept. 8 Cine comite păcatul este de la diavol pentru că diavolul păcătuieşte de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului.
     9 Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu d rămâne în el şi nu poate să păcătuiască pentru că este născut din Dumnezeu. 10 În aceasta se recunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului: oricine nu săvârşeşte dreptatea şi nu-l iubeşte pe fratele său nu este din Dumnezeu.

 

Note de subsol


d Unii interpretează expresia în sensul de "descendenţă" şi, în acest caz, sămânţa lui Dumnezeu s-ar referi la Isus Cristos (Gal 3,16; 1In 5,18). Alţii o înţeleg ca "germen" şi, în acest caz, s-ar referi fie la viaţa divină pe care o primeşte creştinul, fie la Duhul Sfânt ca autor al sfinţeniei, fie la cuvântul lui Dumnezeu care dă naştere şi menţine viaţa divină (In 15,3).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro