1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. Însă cine este învingătorul lumii dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
  1. Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie pentru că Duhul este adevărul.
  1. Trei sunt cei care dau mărturie:
  1. Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una.
  1. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.
  1. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos pentru că nu a crezut în mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul său.
  1. Şi aceasta este mărturia: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul său.
  1. Cine îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.
  1. V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.

Cine are credinţă adevărată învinge lumea

Capitolul 5Credinţa în Cristos dă viaţă

    5 Însă cine este învingătorul lumii dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 Acesta este cel care vine prin apă şi sânge a, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie pentru că Duhul este adevărul. 7 Trei sunt cei care dau mărturie: b 8 Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său. 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos pentru că nu a crezut în mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul său. 11 Şi aceasta este mărturia: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul său. 12 Cine îl are pe Fiul are viaţa; cine nu-l are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

Concluzie

    13 V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.
    

 

Note de subsol


a Menţionarea apei şi a sângelui poate fi înţeleasă ca o aluzie la botezul lui Isus în Iordan prin care s-a manifestat poporului evreu şi la moartea lui pe cruce, când din coasta lui a curs sânge şi apă (In 19,34). Prin această expresie, sfântul Ioan combate erezia gnostică şi afirmă realitatea istorică a operei lui Isus.
b Începând din sec. al IV-lea s-a introdus aici următorul text (cunoscut sub numele de "Coma lui Ioan"): în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceştia trei sunt una; şi sunt trei cei care dau mărturie pe pământ... În Vg, această adăugire a rămas până în 1969. Dar în textul grec revizuit al NT, acest text a fost exclus pentru că nu apare în cele mai vechi manuscrise. Şi NVg, ediţia a II-a (1986), îl exclude.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro