1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei care trăiesc ca străini în diaspora: în Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi Bitinia, aleşi
  2. după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea Duhului, pentru a asculta de Isus Cristos şi a fi stropiţi cu sângele lui, har vouă şi pace din belşug.
  3. Binecuvântat [să fie] Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi,
  4. pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri.
  5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă.
  6. Pentru aceasta vă bucuraţi, deşi acum, pentru puţin timp, trebuie să vă întristaţi de felurite încercări
  7. pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, mărire şi cinste la arătarea lui Isus Cristos.
  8. Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi; fără a-l vedea, dar crezând în el, tresăriţi de o bucurie negrăită şi preamărită,
  9. încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre: mântuirea sufletelor.
  10. Această mântuire au căutat-o şi au cercetat-o profeţii care au profetizat despre harul pregătit pentru voi.
  11. Ei au cercetat când şi în ce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când dădea mărturie de mai înainte despre suferinţele lui Cristos şi mărirea care avea să urmeze după ele.
  12. Acestora le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi au făcut ei acestea, care acum vă sunt vestite prin cei care v-au adus vestea cea bună prin Duhul Sfânt trimis din ceruri. Lucrurile acestea, chiar îngerii doresc să le privească.
  13. De aceea, fiţi cu mintea clară, sobri în toate; puneţi-vă toată speranţa în harul care vă va fi dat când se va arăta Isus Cristos.
  14. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi duşi de poftele de mai înainte, când eraţi în ignoranţă,
  15. ci, aşa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră,
  16. pentru că este scris: Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt.
  17. Şi dacă îl numiţi Tată pe cel care, fără de părtinire, judecă pe fiecare după fapta sa, purtaţi-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre.
  18. Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens moştenită de la părinţi,
  19. ci cu sângele preţios al lui Cristos, care, ca un miel fără meteahnă şi neprihănit,
  20. era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit, pentru voi, în timpurile de pe urmă.
  21. Prin el voi credeţi în Dumnezeu care l-a înviat din morţi şi i-a dat mărirea aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.
  22. Deoarece, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţat sufletele în vederea unei dragoste fraterne fără ipocrizie, iubiţi-vă mereu unii pe alţii cu inimi curate,
  23. pentru că aţi fost renăscuţi nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul viu şi veşnic al lui Dumnezeu,
  24. căci: Orice om [este] ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: iarba s-a uscat şi floarea a căzut;
  25. dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie.

  Destinatarii scrisorii

  Capitolul 1

  1 Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei care trăiesc ca străini în diaspora: a în Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi Bitinia, aleşi 2 după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea Duhului, pentru a asculta de Isus Cristos şi a fi stropiţi cu sângele lui, har vouă şi pace din belşug.

  Speranţa creştină

      3 Binecuvântat [să fie] Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi, 4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri. 5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. 6 Pentru aceasta vă bucuraţi b, deşi acum, pentru puţin timp, trebuie să vă întristaţi de felurite încercări 7 pentru ca valoarea credinţei voastre, mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, mărire şi cinste la arătarea lui Isus Cristos.
       8 Pe el, fără să-l fi văzut c, îl iubiţi; fără a-l vedea, dar crezând în el, tresăriţi de o bucurie negrăită şi preamărită, 9 încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre: mântuirea sufletelor.
       10 Această mântuire au căutat-o şi au cercetat-o profeţii care au profetizat despre harul pregătit pentru voi. 11 Ei au cercetat când şi în ce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când dădea mărturie de mai înainte despre suferinţele lui Cristos şi mărirea care avea să urmeze după ele. 12 Acestora le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi au făcut ei acestea, care acum vă sunt vestite prin cei care v-au adus vestea cea bună prin Duhul Sfânt trimis din ceruri. Lucrurile acestea, chiar îngerii doresc să le privească.

  Mărturisirea speranţei printr-o viaţă sfântă

      13 De aceea, fiţi cu mintea clară d, sobri în toate; puneţi-vă toată speranţa în harul care vă va fi dat când se va arăta Isus Cristos. 14 Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi duşi de poftele de mai înainte, când eraţi în ignoranţă, 15 ci, aşa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, 16 pentru că este scris: Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt.
       17 Şi dacă îl numiţi Tată pe cel care, fără de părtinire, judecă pe fiecare după fapta sa, purtaţi-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre. 18 Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens e moştenită de la părinţi, 19 ci cu sângele preţios al lui Cristos, care, ca un miel fără meteahnă şi neprihănit f, 20 era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit, pentru voi, în timpurile de pe urmă. 21 Prin el voi credeţi în Dumnezeu care l-a înviat din morţi şi i-a dat mărirea aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.

  Îndemnuri la dragoste fraternă

      22 Deoarece, prin ascultarea de adevăr g, v-aţi curăţat sufletele în vederea unei dragoste fraterne fără ipocrizie, iubiţi-vă mereu unii pe alţii cu inimi curate h, 23 pentru că aţi fost renăscuţi nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul viu şi veşnic al lui Dumnezeu, 24 căci:
      Orice om [este] ca iarba
      şi toată slava lui ca floarea ierbii:
      iarba s-a uscat
      şi floarea a căzut
  ;
  25     dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.
      Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie.

   

  Note de subsol


  a Lit.: împrăştiere. A devenit un termen tehnic pentru a-i indica pe evreii din afara Palestinei, deportaţi sau exilaţi de puterile ocupante. Aceşti evrei nutreau speranţa să se întoarcă în patrie. Cu timpul, se formează comunităţi bine structurate care păstrau legătura cu templul şi naţiunea. Totuşi, aici Petru se adresează creştinilor proveniţi dintre păgâni, cărora le aminteşte că locuinţa lor pe pământ este trecătoare.
  b Unele traduceri moderne (TOB, TEV) folosesc imperativul: Bucuraţi-vă!
  c Unele manuscrise au: fără să-l fi cunoscut.
  d Lit.: încingeţi-vă şoldurile minţii. Expresia face aluzie la practica orientalilor care se pregăteau de drum sau de muncă prin legarea hainelor lungi şi largi la mijloc pentru a le uşura mişcarea. Practica aceasta devine aici un simbol al atitudinii spirituale de vigilenţă şi angajare creştină pentru a depăşi pericolul realinierii la ambientul păgân, hedonist.
  e Termenul mataios, în greaca biblică, desemnează condiţia idolatrică a păgânilor care venerează nişte "nulităţi": zei morţi şi nefolositori (Ex 20,7.8; Lev 17,7; Fap 14,15).
  f Legea lui Moise prescria ca victima pentru sacrificiu să fie fără meteahnă, fără nici un defect (amomos). Termenul aspilos, care nu se află în LXX, deşi are o semnificaţie apropiată de amomos, adaugă o nuanţă spirituală care se potriveşte mai bine jertfei personale a lui Isus Cristos.
  g Unele manuscrise adaugă: prin Duhul.
  h Unele manuscrise importante în loc de: curate, au: adevărate, iar alte manuscrise au numai: din inimă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro