1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Această mântuire au căutat-o şi au cercetat-o profeţii care au profetizat despre harul pregătit pentru voi.
  1. Ei au cercetat când şi în ce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când dădea mărturie de mai înainte despre suferinţele lui Cristos şi mărirea care avea să urmeze după ele.
  1. Acestora le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi au făcut ei acestea, care acum vă sunt vestite prin cei care v-au adus vestea cea bună prin Duhul Sfânt trimis din ceruri. Lucrurile acestea, chiar îngerii doresc să le privească.
  1. De aceea, fiţi cu mintea clară, sobri în toate; puneţi-vă toată speranţa în harul care vă va fi dat când se va arăta Isus Cristos.
  1. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi duşi de poftele de mai înainte, când eraţi în ignoranţă,
  1. ci, aşa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră,
  1. pentru că este scris: Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt.

Destinatarii scrisorii

Capitolul 1

10 Această mântuire au căutat-o şi au cercetat-o profeţii care au profetizat despre harul pregătit pentru voi. 11 Ei au cercetat când şi în ce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când dădea mărturie de mai înainte despre suferinţele lui Cristos şi mărirea care avea să urmeze după ele. 12 Acestora le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi au făcut ei acestea, care acum vă sunt vestite prin cei care v-au adus vestea cea bună prin Duhul Sfânt trimis din ceruri. Lucrurile acestea, chiar îngerii doresc să le privească.

Mărturisirea speranţei printr-o viaţă sfântă

    13 De aceea, fiţi cu mintea clară d, sobri în toate; puneţi-vă toată speranţa în harul care vă va fi dat când se va arăta Isus Cristos. 14 Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi duşi de poftele de mai înainte, când eraţi în ignoranţă, 15 ci, aşa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, 16 pentru că este scris: Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt.
    

 

Note de subsol


d Lit.: încingeţi-vă şoldurile minţii. Expresia face aluzie la practica orientalilor care se pregăteau de drum sau de muncă prin legarea hainelor lungi şi largi la mijloc pentru a le uşura mişcarea. Practica aceasta devine aici un simbol al atitudinii spirituale de vigilenţă şi angajare creştină pentru a depăşi pericolul realinierii la ambientul păgân, hedonist.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro