1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens moştenită de la părinţi,
  1. ci cu sângele preţios al lui Cristos, care, ca un miel fără meteahnă şi neprihănit,
  1. era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit, pentru voi, în timpurile de pe urmă.
  1. Prin el voi credeţi în Dumnezeu care l-a înviat din morţi şi i-a dat mărirea aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.
  1. Deoarece, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţat sufletele în vederea unei dragoste fraterne fără ipocrizie, iubiţi-vă mereu unii pe alţii cu inimi curate,
  1. pentru că aţi fost renăscuţi nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul viu şi veşnic al lui Dumnezeu,
  1. căci: Orice om [este] ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: iarba s-a uscat şi floarea a căzut;
  1. dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie.

Destinatarii scrisorii

Capitolul 1

18 Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens e moştenită de la părinţi, 19 ci cu sângele preţios al lui Cristos, care, ca un miel fără meteahnă şi neprihănit f, 20 era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit, pentru voi, în timpurile de pe urmă. 21 Prin el voi credeţi în Dumnezeu care l-a înviat din morţi şi i-a dat mărirea aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.

Îndemnuri la dragoste fraternă

    22 Deoarece, prin ascultarea de adevăr g, v-aţi curăţat sufletele în vederea unei dragoste fraterne fără ipocrizie, iubiţi-vă mereu unii pe alţii cu inimi curate h, 23 pentru că aţi fost renăscuţi nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul viu şi veşnic al lui Dumnezeu, 24 căci:
    Orice om [este] ca iarba
    şi toată slava lui ca floarea ierbii:
    iarba s-a uscat
    şi floarea a căzut
;
25     dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.
    Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie.

 

Note de subsol


e Termenul mataios, în greaca biblică, desemnează condiţia idolatrică a păgânilor care venerează nişte "nulităţi": zei morţi şi nefolositori (Ex 20,7.8; Lev 17,7; Fap 14,15).
f Legea lui Moise prescria ca victima pentru sacrificiu să fie fără meteahnă, fără nici un defect (amomos). Termenul aspilos, care nu se află în LXX, deşi are o semnificaţie apropiată de amomos, adaugă o nuanţă spirituală care se potriveşte mai bine jertfei personale a lui Isus Cristos.
g Unele manuscrise adaugă: prin Duhul.
h Unele manuscrise importante în loc de: curate, au: adevărate, iar alte manuscrise au numai: din inimă.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro