1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

    1. Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul,
    1. în care a venit şi a predicat sufletelor care erau în închisoare,
    1. celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puţini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă.
    1. Aceasta este o imagine a botezului care vă salvează acum pe voi nu ca o ştergere a necurăţiei trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conştiinţe curate prin învierea lui Isus Cristos,
    1. cel care, după ce s-a înălţat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu şi îi sunt supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile.

Mărturia creştină în viaţa de căsătorie

Capitolul 3

18 Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate c, el, cel drept, pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă d la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul, 19 în care e a venit şi a predicat sufletelor care erau în închisoare, 20 celor care odinioară nu au voit să asculte, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în zilele lui Noe, pe când se construia arca în care puţini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă. 21 Aceasta este o imagine a botezului care vă salvează acum pe voi nu ca o ştergere a necurăţiei trupului, ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conştiinţe curate prin învierea lui Isus Cristos, 22 cel care, după ce s-a înălţat la cer, este la dreapta lui Dumnezeu şi îi sunt supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile.

 

Note de subsol


c Unele manuscrise adaugă: în favoarea noastră, altele au: pentru păcatele voastre.
d Unele manuscrise au: să ne ducă.
e Textul este greu de interpretat. Există două posibilităţi de traducere: 1) dacă v. 19 este o propoziţie relativă care se referă la sufletul lui Cristos, înseamnă că între moarte şi înviere sufletul lui Cristos a mers între sufletele morţilor, interpretare condiţionată de mentalitatea antropologică greacă; 2) dacă v. 19 este o propoziţie temporală, expresia en ho, însemnând "atunci", predica lui Cristos către cei morţi este în relaţie cu misterul pascal în totalitate. Între textele indicate în sec. al IV-lea pentru definirea dogmei de credinţă "s-a coborât în iad", textul din 1Pt nu este citat, deşi se referă la aceeaşi tradiţie creştină.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro