1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Aşadar, pe prezbiterii care sunt între voi, eu care sunt prezbiter ca şi ei şi martor al suferinţelor lui Cristos şi părtaş al gloriei care se va arăta, îi îndemn:
  2. Păstoriţi turma lui Dumnezeu care v-a fost încredinţată, supraveghind-o, nu cu silă, ci de bunăvoie, aşa cum vrea Dumnezeu, nu pentru un câştig necinstit, ci din iubire;
  3. nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste cei care v-au fost încredinţaţi, ci făcându-vă exemple pentru turmă.
  4. Iar când va apare păstorul suprem, veţi primi cununa măririi, care nu se veştejeşte.
  5. Tot aşa şi voi, tinerilor, supuneţi-vă prezbiterilor. Îmbrăcaţi-vă toţi în umilinţă unii faţă de alţii, pentru că: Dumnezeu se împotriveşte celor mândri, însă celor smeriţi le dă har.
  6. Aşadar, umiliţi-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu pentru ca el să vă înalţe la timpul potrivit.
  7. Lăsaţi în grija lui toată neliniştea voastră, căci el se îngrijeşte de voi.
  8. Fiţi cumpătaţi, vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage, dă târcoale căutând pe cine să înghită.
  9. Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri răspândiţi în lume îndură aceleaşi suferinţe.
  10. Iar Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria sa veşnică în Cristos Isus, după ce veţi fi suferit puţin, el însuşi vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiţi.
  11. Lui să-i fie puterea în veci. Amin.
  12. V-am scris pe scurt prin Silvan, pe care îl consider un frate credincios, ca să vă îndemn şi să dau mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu; să rămâneţi în el.
  13. Vă salută comunitatea din Babilon, aleasă ca şi voi, şi Marcu, fiul meu.
  14. Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul dragostei. Pace vouă tuturor care sunteţi în Cristos!

  Datoriile creştinilor în cadrul comunităţii

  Capitolul 5

  1 Aşadar, pe prezbiterii care sunt între voi, eu care sunt prezbiter ca şi ei şi martor al suferinţelor lui Cristos şi părtaş al gloriei care se va arăta, îi îndemn: 2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu care v-a fost încredinţată, supraveghind-o a, nu cu silă, ci de bunăvoie, aşa cum vrea Dumnezeu, nu pentru un câştig necinstit, ci din iubire; 3 nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste cei care v-au fost încredinţaţi, ci făcându-vă exemple pentru turmă. 4 Iar când va apare păstorul suprem, veţi primi cununa măririi, care nu se veştejeşte.
       5 Tot aşa şi voi, tinerilor, supuneţi-vă prezbiterilor. Îmbrăcaţi-vă toţi în umilinţă unii faţă de alţii, pentru că:
      Dumnezeu se împotriveşte celor mândri,
      însă celor smeriţi le dă har
  .
       6 Aşadar, umiliţi-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu pentru ca el să vă înalţe la timpul potrivit. 7 Lăsaţi în grija lui toată neliniştea voastră, căci el se îngrijeşte de voi.
       8 Fiţi cumpătaţi, vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage, dă târcoale căutând pe cine să înghită. 9 Împotriviţi-vă lui, tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri răspândiţi în lume îndură aceleaşi suferinţe. 10 Iar Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria sa veşnică în Cristos Isus b, după ce veţi fi suferit puţin, el însuşi vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiţi c. 11 Lui să-i fie puterea d în veci e. Amin.
       12 V-am scris pe scurt prin Silvan, pe care îl consider un frate credincios, ca să vă îndemn şi să dau mărturie că acesta este adevăratul har al lui Dumnezeu; f să rămâneţi în el.
       13 Vă salută comunitatea din Babilon g, aleasă ca şi voi, şi Marcu, fiul meu.
       14 Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutul dragostei. Pace vouă tuturor care sunteţi în Cristos! h

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise omit: supraveghind-o.
  b În multe manuscrise lipseşte: Isus.
  c În unele manuscrise lipseşte: vă va face neclintiţi.
  d Unele manuscrise au: mărirea şi puterea.
  e În unele manuscrise găsim formula dezvoltată: în vecii vecilor.
  f Acest har a fost prezentat în toată scrisoarea şi mai ales în 5,10. Este vorba de chemarea lui Dumnezeu şi harul statorniciei pe care el îl dă creştinilor persecutaţi.
  g Interpretarea acestui nume, Babilon, este dificilă întrucât poate fi considerat un nume simbolic sau un oraş real: - În cunoscutul şi vechiul Babilon de pe Eufrat este atestată, încă din sec. I, o comunitate ebraică înfloritoare care dispare în anii 41-46 d.C., în urma intervenţiei romane. Nu există nici un indiciu că apostolul Petru ar fi avut contacte cu această comunitate. - Se mai menţionează o fortăreaţă cu acelaşi nume lângă Cairo. Deşi Marcu s-a aflat la Alexandria, nu există dovezi în favoarea unei activităţi misionare a lui Petru în această localitate. - Foarte probabilă este interpretarea simbolică, cunoscută din literatura apocaliptică iudaică şi creştină, în care Babilonul reprezintă cetatea idolatrică şi coruptă şi locul de exil al diasporei. Astfel, Babilonul este criptograma oraşului Roma (Ap 14,8; 17,5).
  h Manuscrise importante adaugă: Isus sau Domnul Isus, altele adaugă: Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro