1 2 3 4 5

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

    1. Paul, Silvan și Timotei către Biserica tesalonicenilor, [care este] în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har vouă și pace.
    1. Îi mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toți, pomenindu-vă fără încetare în rugăciunile noastre,
    1. aducându-ne aminte de lucrarea credinței voastre, de strădania iubirii și de perseverența speranței voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru.
    1. Noi cunoaștem, frați iubiți de Dumnezeu, că ați fost aleși
    1. pentru că evanghelia noastră n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci și prin putere, prin Duhul Sfânt și prin convingerea deplină, după cum știți că astfel am fost între voi și pentru binele vostru.

Destinatarii

Capitolul 1

1 Paul, Silvan și Timotei către Biserica tesalonicenilor a, [care este] în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Cristos: har vouă și pace b.

I. MISIONARII ȘI TESALONICENII

Rugăciune de mulțumire

    2 Îi mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toți, pomenindu-vă fără încetare în rugăciunile noastre, 3 aducându-ne aminte de lucrarea credinței voastre, de strădania iubirii și de perseverența speranței voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. 4 Noi cunoaștem, frați iubiți de Dumnezeu, că ați fost aleși 5 pentru că evanghelia noastră n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci și prin putere, prin Duhul Sfânt și prin convingerea deplină, după cum știți că astfel am fost între voi și pentru binele vostru.

 

Note de subsol


a Vezi n. Fap 17,1.
b O serie de manuscrise adaugă: de la Dumnezeu (Tatăl) şi de la Domnul Isus Cristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro