1 2 3 4 5 6

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, apostol al lui Cristos Isus, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, şi a lui Cristos Isus, speranţa noastră,
  2. lui Timotei, adevărat fiu în credinţă, har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus Domnul nostru.
  3. După cum te-am rugat când am plecat spre Macedonia, rămâi la Efes ca să le porunceşti unora să nu răspândească învăţături greşite
  4. şi nici să nu se ocupe cu mituri şi genealogii fără capăt. Acestea aduc mai degrabă controverse decât [slujesc] planul lui Dumnezeu în credinţă.
  5. Însă scopul poruncii este iubirea dintr-o inimă curată, dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută.
  6. Unii s-au îndepărtat de acestea şi s-au rătăcit ajungând la discursuri fără sens.
  7. Voind să fie învăţători ai Legii, ei nu înţeleg nici ceea ce spun şi nici ceea ce cred că demonstrează.
  8. Or, noi ştim că Legea este bună dacă cineva o foloseşte în mod legitim.
  9. Este ştiut că nu pentru cel drept este dată Legea, ci pentru cei fărădelege şi răzvrătiţi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei sacrilegi şi profanatori, pentru cei ucigaşi de tată, ucigaşi de mamă,
  10. pentru desfrânaţi şi pentru homosexuali, pentru negustorii de oameni, pentru mincinoşi, pentru sperjuri şi pentru oricine se împotriveşte învăţăturii sănătoase,
  11. conform evangheliei glorioase a lui Dumnezeu cel binecuvântat, care mi-a fost încredinţată.
  12. Îi mulţumesc lui Cristos Isus Domnul nostru care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere rânduindu-mă în slujirea sa,
  13. deşi mai întâi am fost un defăimător, un persecutor şi un insultător, dar am găsit îndurare, căci, în necredinţa mea, o făceam din neştiinţă.
  14. Însă harul Domnului nostru s-a revărsat din plin împreună cu credinţa şi iubirea care sunt în Cristos Isus.
  15. Vrednic de crezut şi de primit cu toată încrederea este cuvântul: "Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi", între care eu sunt primul,
  16. însă de aceea am găsit îndurare pentru ca Cristos Isus să-şi arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare [făcând din mine] un model pentru cei care vor crede în el spre viaţa veşnică.
  17. Regelui veacurilor, Celui Nepieritor, Celui Nevăzut şi unicului Dumnezeu să-i fie cinste şi glorie în vecii vecilor. Amin.
  18. Îţi încredinţez această poruncă, fiul meu Timotei, potrivit cu profeţiile făcute mai înainte în privinţa ta ca, în conformitate cu ele, să lupţi lupta cea bună,
  19. păstrând credinţa şi conştiinţa curată pe care unii au renegat-o şi au eşuat în privinţa credinţei.
  20. Printre ei sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am lăsat pradă Satanei ca să înveţe să nu mai rostească blasfemii.

  Destinatar şi salut

  Capitolul 1

  1 Paul, apostol al lui Cristos Isus, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, şi a lui Cristos Isus, speranţa noastră, 2 lui Timotei a, adevărat fiu în credinţă, har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus Domnul nostru.


  I. RESPONSABILITATEA LUI TIMOTEI
  FAŢĂ DE EVANGHELIE

  Avertisment împotriva învăţăturii false

      3 După cum te-am rugat când am plecat spre Macedonia, rămâi la Efes ca să le porunceşti unora să nu răspândească învăţături greşite 4 şi nici să nu se ocupe cu mituri şi genealogii b fără capăt. Acestea aduc mai degrabă controverse decât [slujesc] planul lui Dumnezeu c în credinţă. 5 Însă scopul poruncii este iubirea dintr-o inimă curată, dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută. 6 Unii s-au îndepărtat de acestea şi s-au rătăcit ajungând la discursuri fără sens. 7 Voind să fie învăţători ai Legii, ei nu înţeleg nici ceea ce spun şi nici ceea ce cred că demonstrează.
       8 Or, noi ştim că Legea este bună dacă cineva o foloseşte în mod legitim. 9 Este ştiut că nu pentru cel drept este dată Legea, ci pentru cei fărădelege şi răzvrătiţi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei sacrilegi şi profanatori, pentru cei ucigaşi de tată, ucigaşi de mamă, 10 pentru desfrânaţi şi pentru homosexuali, pentru negustorii de oameni, pentru mincinoşi, pentru sperjuri şi pentru oricine se împotriveşte învăţăturii sănătoase, 11 conform evangheliei glorioase a lui Dumnezeu cel binecuvântat d, care mi-a fost încredinţată.

  Vocaţia lui Paul, model pentru Timotei

      12 Îi mulţumesc lui Cristos Isus Domnul nostru care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere rânduindu-mă în slujirea sa, 13 deşi mai întâi am fost un defăimător, un persecutor şi un insultător, dar am găsit îndurare, căci, în necredinţa mea, o făceam din neştiinţă. 14 Însă harul Domnului nostru s-a revărsat din plin împreună cu credinţa şi iubirea care sunt în Cristos Isus. 15 Vrednic de crezut şi de primit cu toată încrederea este cuvântul: "Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi", între care eu sunt primul, 16 însă de aceea am găsit îndurare pentru ca Cristos Isus să-şi arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare [făcând din mine] un model pentru cei care vor crede în el spre viaţa veşnică. 17 Regelui veacurilor, Celui Nepieritor, Celui Nevăzut şi unicului Dumnezeu să-i fie cinste şi glorie în vecii vecilor. Amin.
       18 Îţi încredinţez această poruncă, fiul meu Timotei, potrivit cu profeţiile făcute mai înainte în privinţa ta ca, în conformitate cu ele, să lupţi lupta cea bună, 19 păstrând credinţa şi conştiinţa curată pe care unii au renegat-o şi au eşuat în privinţa credinţei. 20 Printre ei sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am lăsat pradă Satanei ca să înveţe să nu mai rostească blasfemii.

   

  Note de subsol


  a În greacă, Timotheos înseamnă "cel care îl cinsteşte pe Dumnezeu", nume foarte frecvent în lumea greacă (chiar din sec. al IV-lea î.C.). S-a născut la Listra, în Licaonia, dintr-o mamă evreică şi un tată grec de rang înalt. Timotei devine discipol al sfântului Paul în 45, în prima călătorie misionară a Apostolului, şi-l însoţeşte în a doua şi a treia călătorie. Ales episcop de Efes, a fost probabil martorul ridicării la cer a Maicii Domnului la Efes, martor la martirizarea sfântului Paul la Roma în 67. După tradiţie, a murit martir în 97, sub împăratul Nerva. Sărbătoarea lui, în Biserica Orientală, este la 22 ianuarie; în Biserica Catolică, la 26 ianuarie.
  b Prin mituri se înţeleg poveştile iudaice fantastice despre personaje importante din VT, teme preferate de obicei. Genealogiile erau liste fictive cu strămoşi care ajungeau chiar până la Moise, prin care rabinii, în special, încercau să-şi justifice propria autoritate. Atât miturile, cât şi genealogiile pun în evidenţă obiceiul rabinilor din Efes, convertiţi la creştinism, de a prezenta în mod denaturat VT într-o formă mai mult filozofică decât doctrinară, preocupaţi mai mult de subtilităţi decât de sensul profund al Scripturii.
  c Termenul grec oikonomia înseamnă în primul rând amenajarea unei locuinţe. Este folosit de sfântul Paul cu două semnificaţii: 1) este planul de mântuire a lui Dumnezeu în Cristos (Ef 1,10; 3,9); 2) este misiunea de a răspândi acest plan de mântuire prin apostolii şi miniştrii comunităţilor creştine (1Cor 9,17; Ef 3,2; Col 1,25).
  d Lit.: fericit.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro