1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. Noi avem o astfel de convingere înaintea lui Dumnezeu prin Cristos.
  1. Nu că am fi noi în stare de la noi înşine să gândim ceva, ca şi cum ar veni de la noi, ci competenţa noastră [vine] de la Dumnezeu,
  1. care ne-a făcut vrednici să fim slujitori ai noii alianţe, nu ai literei, ci ai Duhului, pentru că litera ucide, pe când Duhul dă viaţă.
  1. Iar dacă slujirea [care duce] spre moarte, cu litere săpate în piatră, a fost atât de plină de măreţie încât fiii lui Israel nu puteau să se uite la faţa lui Moise din cauza măreţiei feţei lui, chiar dacă era trecătoare,
  1. cu cât mai măreaţă nu va fi slujirea Duhului?
  1. Dacă slujirea [care duce] spre condamnare a fost plină de măreţie, cu mult mai mult o va întrece în măreţie slujirea [care duce] spre justificare.
  1. Şi nici măcar nu a fost măreţ ceea ce era mărit în această privinţă în faţa acestei măreţii nespuse,
  1. căci dacă ceea ce era trecător s-a arătat plin de măreţie, cu atât mai mult va fi plin de măreţie ceea ce este netrecător!

Slujirea noii alianţe

Capitolul 3Confruntare între vechea şi noua alianţă

    4 Noi avem o astfel de convingere înaintea lui Dumnezeu prin Cristos. 5 Nu că am fi noi în stare de la noi înşine să gândim ceva, ca şi cum ar veni de la noi, ci competenţa noastră [vine] de la Dumnezeu, 6 care ne-a făcut vrednici să fim slujitori ai noii alianţe, nu ai literei, ci ai Duhului, pentru că litera ucide, pe când Duhul dă viaţă.
     7 Iar dacă slujirea [care duce] spre moarte, cu litere săpate în piatră, a fost atât de plină de măreţie încât fiii lui Israel nu puteau să se uite la faţa lui Moise din cauza măreţiei feţei lui, chiar dacă era trecătoare, 8 cu cât mai măreaţă nu va fi slujirea Duhului? 9 Dacă slujirea [care duce] spre condamnare a fost plină de măreţie, cu mult mai mult o va întrece în măreţie slujirea [care duce] spre justificare. 10 Şi nici măcar nu a fost măreţ ceea ce era mărit în această privinţă în faţa acestei măreţii nespuse, 11 căci dacă ceea ce era trecător s-a arătat plin de măreţie, cu atât mai mult va fi plin de măreţie ceea ce este netrecător!
    
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro