1 2 3

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Simon Petru, slujitor şi apostol al lui Isus Cristos, celor care au primit o credinţă tot aşa de preţioasă ca a noastră prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos,
  1. har vouă şi pace din belşug, prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru!
  1. Puterea lui dumnezeiască ne-a dăruit toate cele necesare spre viaţă şi evlavie prin cunoaşterea celui care ne-a chemat la propria lui mărire şi putere.
  1. Prin acestea, ne-a dat promisiunile lui preţioase şi mari pentru ca astfel să deveniţi părtaşi ai naturii sale dumnezeieşti, după ce v-aţi smuls din depravarea care este în poftele lumii.
  1. Tocmai de aceea, daţi-vă toată silinţa să adăugaţi la credinţa voastră virtutea; la virtute, cunoaşterea;
  1. la cunoaştere, stăpânirea de sine; la stăpânirea de sine, statornicia; la statornicie, evlavia;
  1. la evlavie, iubirea de aproapele; la iubirea de aproapele, dragostea.

Destinatarii scrisorii

Capitolul 1

1 Simon a Petru, slujitor şi apostol al lui Isus Cristos, celor care au primit o credinţă tot aşa de preţioasă ca a noastră prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos b, 2 har vouă şi pace din belşug, prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru!

Chemarea creştinului

    3 Puterea lui dumnezeiască ne-a dăruit toate cele necesare spre viaţă şi evlavie prin cunoaşterea celui care ne-a chemat la c propria lui mărire şi putere. 4 Prin acestea, ne-a dat promisiunile lui preţioase şi mari pentru ca astfel să deveniţi părtaşi ai naturii sale dumnezeieşti, după ce v-aţi smuls din depravarea care este în poftele lumii. 5 Tocmai de aceea, daţi-vă toată silinţa să adăugaţi la credinţa voastră virtutea; la virtute, cunoaşterea; 6 la cunoaştere, stăpânirea de sine; la stăpânirea de sine, statornicia; la statornicie, evlavia; 7 la evlavie, iubirea de aproapele; la iubirea de aproapele, dragostea.
    

 

Note de subsol


a Unele manuscrise au varianta aramaică: Simeon.
b În limba greacă, repetarea articolului indică o legătură strânsă între doi termeni legaţi prin conjuncţie, referindu-se astfel la acelaşi subiect. În acest caz o traducere posibilă ar mai fi: prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos.
c Unele manuscrise au: prin propria lui.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro