1 2 3

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

    1. De fapt, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos şi venirea lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreţiei lui.
    1. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi mărire, atunci când din partea gloriei măreţe a venit acest cuvânt: "Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea".
    1. Noi înşine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt.
    1. Şi avem şi mai sigur cuvântul profetic la care faceţi bine că luaţi aminte ca la o lumină ce străluceşte în loc întunecos, până când se va lumina de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

Destinatarii scrisorii

Capitolul 1

16 De fapt, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos şi venirea lui pe baza unor basme f bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreţiei lui. 17 El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi mărire, atunci când din partea gloriei măreţe a venit acest cuvânt: "Acesta este Fiul meu cel iubit g în care este mulţumirea mea". 18 Noi înşine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt.
     19 Şi avem şi mai sigur cuvântul profetic la care faceţi bine că luaţi aminte ca la o lumină ce străluceşte în loc întunecos, până când se va lumina de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

 

Note de subsol


f Lit.: mituri. Sensul cuvântului este diferit de cel al "mitului" folosit de filozofi şi de istoricii religiilor. Aici se referă la legendele mitologice sau cosmogonice şi la oracolele din lumea greacă. Autorul vrea să condamne ficţiunile fără sens ale ereticilor în opoziţie cu soliditatea mărturiei apostolice.
g În unele manuscrise, ordinea cuvintelor este inversată: Fiul meu, cel iubit, acesta este.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro