1 2 3

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor [care este] în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Domnul Isus Cristos:
  2. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.
  3. Trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, căci credinţa voastră creşte mult şi sporeşte iubirea unuia faţă de altul şi a noastră, a tuturor, unii către alţii,
  4. astfel încât noi înşine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia voastră în toate persecuţiile voastre şi în încercările pe care le primiţi.
  5. Ele sunt dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu ca să deveniţi vrednici de împărăţia lui Dumnezeu pentru care şi suferiţi.
  6. Într-adevăr, este drept înaintea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu necazuri pe cei care vă fac necazuri,
  7. iar vouă, celor încercaţi, [să vă dea] alinare împreună cu noi, când Domnul Isus se va arăta din ceruri, cu îngerii puterii sale,
  8. într-o flacără de foc, pedepsindu-i pe cei care nu-l recunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus.
  9. Ei vor fi pedepsiţi cu pieire veşnică, departe de faţa Domnului şi de gloria puterii sale,
  10. atunci, în ziua aceea, când el va veni ca să fie preamărit în sfinţii săi şi să fie admirat în toţi cei care cred, [între care veţi fi şi voi] pentru că aţi crezut în mărturia noastră.
  11. Pentru aceasta ne şi rugăm neîncetat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea lui şi să împlinească cu putere orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare a credinţei,
  12. aşa încât să fie preamărit în voi numele Domnului nostru Isus, şi voi în el, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos.

  Destinatarii şi salutul

  Capitolul 1

  1 Paul, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor [care este] în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Domnul Isus Cristos: 2 har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru a şi de la Domnul Isus Cristos.


  I. PARTEA DOCTRINARĂ

  Judecata la venirea lui Cristos

      3 Trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, căci credinţa voastră creşte mult şi sporeşte iubirea unuia faţă de altul şi a noastră, a tuturor, unii către alţii, 4 astfel încât noi înşine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia voastră în toate persecuţiile voastre şi în încercările pe care le primiţi. 5 Ele sunt dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu ca să deveniţi vrednici de împărăţia lui Dumnezeu pentru care şi suferiţi. 6 Într-adevăr, este drept înaintea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu necazuri pe cei care vă fac necazuri, 7 iar vouă, celor încercaţi, [să vă dea] alinare împreună cu noi, când Domnul Isus se va arăta din ceruri, cu îngerii puterii sale, 8 într-o flacără de foc, pedepsindu-i pe cei care nu-l recunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus. 9 Ei vor fi pedepsiţi cu pieire veşnică, departe de faţa Domnului şi de gloria puterii sale, 10 atunci, în ziua aceea, când el va veni ca să fie preamărit în sfinţii săi şi să fie admirat în toţi cei care cred, [între care veţi fi şi voi] pentru că aţi crezut în mărturia noastră. 11 Pentru aceasta ne şi rugăm neîncetat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea lui şi să împlinească cu putere orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare a credinţei, 12 aşa încât să fie preamărit în voi numele Domnului nostru Isus, şi voi în el, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos.

   

  Note de subsol


  a În manuscrisele vechi apar şi alte variante: de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul...; de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Cristos; de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul nostru Isus Cristos.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro