1 2 3

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Paul, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor [care este] în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Domnul Isus Cristos:
  1. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.
  1. Trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, căci credinţa voastră creşte mult şi sporeşte iubirea unuia faţă de altul şi a noastră, a tuturor, unii către alţii,
  1. astfel încât noi înşine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia voastră în toate persecuţiile voastre şi în încercările pe care le primiţi.
  1. Ele sunt dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu ca să deveniţi vrednici de împărăţia lui Dumnezeu pentru care şi suferiţi.
  1. Pentru aceasta ne şi rugăm neîncetat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea lui şi să împlinească cu putere orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare a credinţei,

Destinatarii şi salutul

Capitolul 1

1 Paul, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor [care este] în Dumnezeu Tatăl nostru şi în Domnul Isus Cristos: 2 har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru a şi de la Domnul Isus Cristos.


I. PARTEA DOCTRINARĂ

Judecata la venirea lui Cristos

    3 Trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, căci credinţa voastră creşte mult şi sporeşte iubirea unuia faţă de altul şi a noastră, a tuturor, unii către alţii, 4 astfel încât noi înşine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia voastră în toate persecuţiile voastre şi în încercările pe care le primiţi. 5 Ele sunt dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu ca să deveniţi vrednici de împărăţia lui Dumnezeu pentru care şi suferiţi. 11 Pentru aceasta ne şi rugăm neîncetat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea lui şi să împlinească cu putere orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare a credinţei,

 

Note de subsol


a În manuscrisele vechi apar şi alte variante: de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul...; de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Cristos; de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul nostru Isus Cristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro