1 2 3 4

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 2

  1. Aşadar, copilul meu, tu întăreşte-te cu harul care este în Cristos Isus.
  2. Şi ceea ce ai auzit de la mine prin multe mărturii încredinţează unor oameni credincioşi care vor fi vrednici să-i înveţe şi pe alţii.
  3. Ia parte la suferinţele mele ca un soldat bun al lui Cristos Isus.
  4. Nici un soldat nu se amestecă în problemele vieţii ca să placă celui care l-a înrolat.
  5. Iar dacă cineva participă la întreceri, nu primeşte coroana dacă nu se luptă după regulament.
  6. Agricultorul trebuie mai întâi să trudească pentru a culege roadele.
  7. Înţelege ceea ce îţi spun! De fapt, Domnul îţi va da înţelegere în toate.
  8. Adu-ţi aminte de Isus Cristos, din seminţia lui David, care a înviat din morţi, după evanghelia mea,
  9. pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un răufăcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat.
  10. De aceea îndur cu răbdare toate pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină mântuirea, care este în Cristos Isus, o dată cu mărirea veşnică.
  11. Vrednic de crezare este cuvântul: Dacă am murit împreună cu el, vom şi trăi împreună cu el.
  12. Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el, vom şi domni împreună cu el. Dacă îl renegăm, şi el ne va renega.
  13. Dacă suntem infideli, el rămâne fidel, pentru că nu se poate renega pe sine.
  14. Aminteşte-le acestea şi îndeamnă-i stăruitor înaintea lui Dumnezeu să se ferească de cuvinte de ceartă, care nu aduc nici un folos, ci duc la pieirea ascultătorilor.
  15. Străduieşte-te să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se ruşineze, ca un împărţitor corect al cuvântului adevărului.
  16. Fereşte-te de vorbele deşarte lumeşti căci ele duc tot mai mult la nelegiuire
  17. şi cuvântul lor roade ca o cangrenă. Printre aceştia sunt Imeneu şi Filet.
  18. Aceştia s-au îndepărtat de adevăr, spunând că învierea a şi avut loc, şi răstoarnă credinţa unora.
  19. Totuşi temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne neclintită, având acest sigiliu: Domnul îi cunoaşte pe cei care sunt ai lui şi: "Să se îndepărteze de nedreptate oricine pronunţă numele Domnului!"
  20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi multe de lemn şi de lut: unele de cinste, altele ordinare.
  21. Aşadar, dacă cineva se purifică de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, pregătit de orice lucrare bună.
  22. Fugi de poftele tinereţii, urmăreşte dreptatea, credinţa, iubirea şi pacea cu cei care îl invocă pe Domnul dintr-o inimă curată,
  23. dar fereşte-te de întrebările nechibzuite şi neinstructive, ştiind că provoacă certuri.
  24. De altfel, slujitorul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă de toţi, în stare să înveţe, îngăduitor,
  25. să-i mustre cu blândeţe pe cei care i se opun, cu speranţa că Dumnezeu le va da convertirea spre cunoaşterea adevărului,
  26. aşa încât să-şi revină din laţul diavolului, de care erau prinşi de vii, pentru a-i face voinţa.

  Soldaţi devotaţi ai lui Cristos

  Capitolul 2

  1 Aşadar, copilul meu, tu întăreşte-te cu harul care este în Cristos Isus. 2 Şi ceea ce ai auzit de la mine prin multe mărturii încredinţează unor oameni credincioşi care vor fi vrednici să-i înveţe şi pe alţii.
       3 Ia parte la suferinţele mele ca un soldat bun al lui Cristos Isus. 4 Nici un soldat nu se amestecă în problemele vieţii ca să placă celui care l-a înrolat. 5 Iar dacă cineva participă la întreceri, nu primeşte coroana dacă nu se luptă după regulament. 6 Agricultorul trebuie mai întâi să trudească pentru a culege roadele. 7 Înţelege ceea ce îţi spun! De fapt, Domnul îţi va da înţelegere în toate.
       8 Adu-ţi aminte de Isus Cristos, din seminţia lui David, care a înviat din morţi, după evanghelia mea, 9 pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un răufăcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. 10 De aceea îndur cu răbdare toate pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină mântuirea, care este în Cristos Isus, o dată cu mărirea veşnică.
  11    Vrednic de crezare este cuvântul:
      Dacă am murit împreună cu el,
      vom şi trăi împreună cu el.
  12    Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el,
      vom şi domni împreună cu el.
      Dacă îl renegăm, şi el ne va renega.
  13    Dacă suntem infideli, el rămâne fidel,
      pentru că nu se poate renega pe sine.

  Pericolul ereziilor

      14 Aminteşte-le acestea şi îndeamnă-i stăruitor înaintea lui Dumnezeu a să se ferească de cuvinte de ceartă, care nu aduc nici un folos, ci duc la pieirea ascultătorilor. 15 Străduieşte-te să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se ruşineze, ca un împărţitor corect b al cuvântului adevărului. 16 Fereşte-te de vorbele deşarte lumeşti căci ele duc tot mai mult la nelegiuire 17 şi cuvântul lor roade ca o cangrenă. Printre aceştia sunt Imeneu şi Filet. 18 Aceştia s-au îndepărtat de adevăr, spunând că învierea a şi avut loc, şi răstoarnă credinţa unora. 19 Totuşi temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne neclintită, având acest sigiliu: Domnul îi cunoaşte pe cei care sunt ai lui şi: "Să se îndepărteze de nedreptate oricine pronunţă numele Domnului!"
       20 Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi multe de lemn şi de lut: unele de cinste, altele ordinare. 21 Aşadar, dacă cineva se purifică de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, pregătit de orice lucrare bună.
       22 Fugi de poftele tinereţii, urmăreşte dreptatea, credinţa, iubirea şi pacea cu c cei care îl invocă pe Domnul dintr-o inimă curată, 23 dar fereşte-te de întrebările nechibzuite şi neinstructive, ştiind că provoacă certuri. 24 De altfel, slujitorul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă de toţi, în stare să înveţe, îngăduitor, 25 să-i mustre cu blândeţe pe cei care i se opun, cu speranţa că Dumnezeu le va da convertirea spre cunoaşterea adevărului, 26 aşa încât să-şi revină din laţul diavolului, de care erau prinşi de vii, pentru a-i face voinţa.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise au: înaintea Domnului.
  b Termenul grec orthotomeo apare numai aici în scrierile NT. În VT, descrie drumul trasat sau nivelat drept (Prov 3,6; 11,5). În greaca patristică este folosit în sens metaforic: a trasa făgaşuri pentru roţi pentru a nu deraia; a croi drept după model; a zidi după dreptar. Fiind vorba de cuvânt, verbul înseamnă "a transmite cu fidelitate cuvântul" sau "a nu se abate de la adevăr", "a spune direct adevărul, fără ocolişuri".
  c Unele manuscrise adaugă: toţi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro