1 2 3 4

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

  1. Adu-ţi aminte de Isus Cristos, din seminţia lui David, care a înviat din morţi, după evanghelia mea,
  1. pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un răufăcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat.
  1. De aceea îndur cu răbdare toate pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină mântuirea, care este în Cristos Isus, o dată cu mărirea veşnică.
  1. Vrednic de crezare este cuvântul: Dacă am murit împreună cu el, vom şi trăi împreună cu el.
  1. Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el, vom şi domni împreună cu el. Dacă îl renegăm, şi el ne va renega.
  1. Dacă suntem infideli, el rămâne fidel, pentru că nu se poate renega pe sine.
  1. Aminteşte-le acestea şi îndeamnă-i stăruitor înaintea lui Dumnezeu să se ferească de cuvinte de ceartă, care nu aduc nici un folos, ci duc la pieirea ascultătorilor.
  1. Străduieşte-te să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se ruşineze, ca un împărţitor corect al cuvântului adevărului.

Soldaţi devotaţi ai lui Cristos

Capitolul 2

8 Adu-ţi aminte de Isus Cristos, din seminţia lui David, care a înviat din morţi, după evanghelia mea, 9 pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un răufăcător. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. 10 De aceea îndur cu răbdare toate pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină mântuirea, care este în Cristos Isus, o dată cu mărirea veşnică.
11    Vrednic de crezare este cuvântul:
    Dacă am murit împreună cu el,
    vom şi trăi împreună cu el.
12    Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el,
    vom şi domni împreună cu el.
    Dacă îl renegăm, şi el ne va renega.
13    Dacă suntem infideli, el rămâne fidel,
    pentru că nu se poate renega pe sine.

Pericolul ereziilor

    14 Aminteşte-le acestea şi îndeamnă-i stăruitor înaintea lui Dumnezeu a să se ferească de cuvinte de ceartă, care nu aduc nici un folos, ci duc la pieirea ascultătorilor. 15 Străduieşte-te să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să se ruşineze, ca un împărţitor corect b al cuvântului adevărului.

 

Note de subsol


a Unele manuscrise au: înaintea Domnului.
b Termenul grec orthotomeo apare numai aici în scrierile NT. În VT, descrie drumul trasat sau nivelat drept (Prov 3,6; 11,5). În greaca patristică este folosit în sens metaforic: a trasa făgaşuri pentru roţi pentru a nu deraia; a croi drept după model; a zidi după dreptar. Fiind vorba de cuvânt, verbul înseamnă "a transmite cu fidelitate cuvântul" sau "a nu se abate de la adevăr", "a spune direct adevărul, fără ocolişuri".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro