1 2 3 4

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

    1. Eu de acum sunt oferit ca jertfă şi timpul plecării mele a sosit.
    1. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credinţa.
    1. De acum îmi este rezervată coroana dreptăţii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept; şi nu numai mie, ci şi tuturor acelora care au iubit arătarea lui.
    1. Domnul însă mi-a fost alături şi m-a întărit pentru ca predicarea să fie realizată pe deplin prin mine şi s-o audă toate popoarele. Şi am fost salvat din gura leului.
    1. Domnul mă va salva din orice lucrare rea şi mă va mântui pentru împărăţia lui, cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin.

Proclamarea stăruitoare a evangheliei

Capitolul 4Paul reflectă cu speranţă la sfârşitul său

    6 Eu de acum sunt oferit ca jertfă b şi timpul plecării c mele a sosit. 7 Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credinţa. 8 De acum îmi este rezervată coroana d dreptăţii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept; şi nu numai mie, ci şi tuturor e acelora care au iubit arătarea lui. 17 Domnul însă mi-a fost alături şi m-a întărit pentru ca predicarea să fie realizată pe deplin prin mine şi s-o audă toate popoarele. Şi am fost salvat din gura leului. 18 Domnul mă va salva din orice lucrare rea şi mă va mântui pentru împărăţia lui, cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin.

 

Note de subsol


b Lit.: turnat ca libaţie. După ritualul jertfelor (Ex 30,9; Num 28,7), înainte de a fi jertfită, victima era stropită cu vin. Viaţa sfântului Paul a fost un cult continuu, o jertfă adusă lui Dumnezeu şi nu-i mai rămâne decât să ofere o ultimă picătură de sânge ca libaţie.
c Lit.: dezlegării. Este un termen tehnic folosit pentru dezlegarea corabiei şi ridicarea pânzelor şi a ancorei pentru ieşirea în larg. Acelaşi termen este folosit şi pentru demontarea cortului de către soldaţii care îşi mută tabăra.
d Confecţionată din lauri sau ramuri de măslin, coroana era decernată ca premiu atletului învingător. În lumea greco-romană din sec. I, coroana apare în simbolismul funerar ca semn al nemuririi. Este sculptată chiar şi pe mormintele celor simpli, arătând speranţa lor de a obţine dincolo acea strălucire a fericirii care le-a fost refuzată pe pământ din cauza condiţiei lor umile.
e Unele manuscrise omit: tuturor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro