1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

  1. Cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se răspândea tot mai mult.
  1. Barnaba şi Saul s-au întors de la Ierusalim, după ce şi-au îndeplinit slujirea, luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu.

Capitolul 13

  1. În Biserica din Antiohia erau profeţi şi învăţători: Barnaba, Simeon, cel numit Negru, Luciu din Cirene, Manaen, cel care a fost educat împreună cu tetrarhul Irod, şi Saul.
  1. În timp ce slujeau lui Dumnezeu şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: "Puneţi-i deoparte, pentru mine, pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat".
  1. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.
  1. Aşadar, trimişi de Duhul Sfânt, ei au coborât la Seleucia, şi, de acolo, s-au îmbarcat pentru Cipru.
  1. Când au ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Îl aveau şi pe Ioan ca slujitor.

Decapitarea apostolului Iacob

Capitolul 12Barnaba şi Saul se întorc la Antiohia

    24 Cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se răspândea tot mai mult. 25 Barnaba şi Saul s-au întors de la Ierusalim d, după ce şi-au îndeplinit slujirea, luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu.

V. PRIMA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

Paul şi Barnaba sunt trimişi în misiune

Capitolul 13

1 În Biserica din Antiohia erau profeţi şi învăţători: a Barnaba, Simeon, cel numit Negru, Luciu din Cirene, Manaen, cel care a fost educat împreună cu tetrarhul Irod, şi Saul. 2 În timp ce slujeau lui Dumnezeu şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: "Puneţi-i deoparte, pentru mine, pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat". 3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.

Paul şi Barnaba în Cipru

    4 Aşadar, trimişi de Duhul Sfânt, ei au coborât la Seleucia b, şi, de acolo, s-au îmbarcat pentru Cipru. 5 Când au ajuns la Salamina c, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Îl aveau şi pe Ioan ca slujitor.

 

Note de subsol


d Cele mai autoritare manuscrise au: către Ierusalim. Această formă este păstrată de NVg, GNT, NAB. Logica povestirii şi o mulţime de manuscrise indică forma: de la Ierusalim sau de la Ierusalim la Antiohia. Cele mai multe traduceri moderne folosesc această variantă.
a Prin această expresie nu sunt indicate categorii distincte de persoane. Profeţia este îndreptată spre învăţătură, iar învăţătura devine rodnică prin lumina profeţiei şi a celorlalte daruri ale Duhului Sfânt. "Profeţi şi învăţători" se referă la un grup de prezbiteri care conduc comunitatea. Barnaba, fiind cel mai în vârstă şi delegat de apostolii din Ierusalim, deţine primatul. Numele celorlalţi nu mai apare în NT. Luciu din Cirene a fost confundat de unii cu evanghelistul Luca. Numele de Manaen este o transcriere în greacă a ebraicului Menahem = mângâietor (2Rg 15,14).
b Oraşul Seleucia a fost întemeiat în 310 î.C. de către Seleucos I Nikator. Era portul maritim care deservea Antiohia Siriei, la 25 km. Mai există şi alte oraşe cu acest nume, toate întemeiate de Seleucos, între care mai important este Seleucia de pe Tigru.
c Salamina (gr. Salamys) era principalul port al Ciprului, aşezat în partea sud-estică a insulei. Ruinele sale sunt azi la nord de oraşul Famagusta.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro