1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

  1. Într-o zi de sâmbătă, el trecea printre lanuri de grâu. Pe drum, discipolii săi au început să rupă spice.
  1. Atunci fariseii i-au spus: "Uite-i! De ce fac ce nu este permis în zi de sâmbătă?"
  1. Iar el le-a spus: "Nu aţi citit niciodată ce a făcut David când ducea lipsă şi i-a fost foame lui şi celor care erau cu el,
  1. cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea marelui preot Abiatar şi a mâncat pâinile ofrandei pe care nu aveau voie să le mănânce decât preoţii şi a dat şi celor care erau cu el?"
  1. Şi le-a spus: "Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă;
  1. pentru că Fiul Omului este stăpân şi al sâmbetei".

Capitolul 3

  1. A intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna paralizată.
  1. Şi îl urmăreau dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă ca să-l poată acuza.
  1. El i-a spus omului cu mâna înţepenită: "Ridică-te în mijloc!"
  1. Apoi le-a spus: "Este permis sâmbăta să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viaţă sau să o pierzi?" Dar ei tăceau.
  1. Atunci, privindu-i cu mânie de jur împrejur, întristat din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: "Întinde-ţi mâna!" El a întins-o şi mâna lui s-a vindecat.
  1. Fariseii au ieşit îndată şi au ţinut sfat cu irodienii împotriva lui ca să-l dea la moarte.

Vindecarea unui om paralizat
(Mt 9,1-8; Lc 5,17-26)

Capitolul 2Spicele rupte şi respectarea sâmbetei
(Mt 12,1-8; Lc 6,1-5)
    23 Într-o zi de sâmbătă, el trecea printre lanuri de grâu. Pe drum, discipolii săi au început să rupă spice. 24 Atunci fariseii i-au spus: "Uite-i! De ce fac ce nu este permis în zi de sâmbătă?" 25 Iar el le-a spus: "Nu aţi citit niciodată ce a făcut David când ducea lipsă şi i-a fost foame lui şi celor care erau cu el, 26 cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea marelui preot Abiatar e şi a mâncat pâinile ofrandei f pe care nu aveau voie să le mănânce decât preoţii şi a dat şi celor care erau cu el?" 27 Şi le-a spus: "Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă; 28 pentru că Fiul Omului este stăpân şi al sâmbetei".

Vindecarea omului cu mâna paralizată
(Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)

Capitolul 3

1 A intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna paralizată. 2 Şi îl urmăreau dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă ca să-l poată acuza. 3 El i-a spus omului cu mâna înţepenită: "Ridică-te în mijloc!" 4 Apoi le-a spus: "Este permis sâmbăta să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viaţă sau să o pierzi?" Dar ei tăceau. 5 Atunci, privindu-i cu mânie de jur împrejur, întristat din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: "Întinde-ţi mâna!" El a întins-o şi mâna lui s-a vindecat. 6 Fariseii au ieşit îndată şi au ţinut sfat cu irodienii a împotriva lui ca să-l dea la moarte.

 

Note de subsol


e Unele manuscrise omit: pe vremea marelui preot Abiatar, probabil pentru a evita dificultatea problemei pe care o ridică. Marele preot de la sanctuarul de la Nob, care l-a primit pe David (1Sam 21,1-9), se numea Ahimelek. Fiul acestuia se numea Abiatar şi a fost mare preot în timpul domniei lui David. Tradiţia îi atribuie lui aceste evenimente anterioare perioadei de domnie a lui David.
f Cele douăsprezece pâini nedospite care erau puse în faţa arcei alianţei în fiecare sâmbătă (Ex 25,30; 35,13; 39;36; 40,23). Instrucţiunile lui Moise pentru cortul din pustiu cereau ca aceste pâini să fie puse pe o masă din lemn de salcâm, în faţa lui Iahve, şi să fie reînnoite săptămânal ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, în semn de recunoştinţă pentru darurile primite şi ca un sigiliu al alianţei, însă nu erau considerate ca servind drept hrană pentru Dumnezeu. Numai preoţii puteau să consume pâinile, după ce le înlocuiau cu cele proaspete (Lev 24, 5-9).
a Irodienii erau iudei adepţi ai dinastiei lui Irod, indiferenţi la problema religioasă, care visau reunificarea întregii Palestine sub domnia lui Irod Antipa, tetrarhul Galileii (Mc 12,13-17; Fap 12,1).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro