1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Evanghelia după Sfântul Matei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

  1. Atunci, Petru s-a apropiat şi i-a zis: "Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte ori?"
  1. Isus i-a spus: "Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte.
  1. De aceea împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie contul cu servitorii săi.
  1. Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi.
  1. Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soţia, copiii şi tot ce avea şi să achite datoria.
  1. Atunci servitorul a căzut în genunchi implorându-l: «Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui totul!»
  1. Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece şi i-a iertat datoria.
  1. Dar ieşind, servitorul acela s-a întâlnit cu unul care era servitor împreună cu el şi care îi datora o sută de dinari. Înşfăcându-l, îl strângea de gât spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!»
  1. Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl ruga stăruitor: «Ai răbdare cu mine şi îţi voi restitui!»
  1. Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers şi l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria.
  1. Văzând deci ceilalţi servitori cele petrecute s-au întristat foarte mult şi, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate.
  1. Atunci stăpânul l-a chemat şi i-a zis: «Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat.
  1. Nu trebuia să te înduri şi tu de cel care este servitor ca şi tine aşa cum eu m-am îndurat de tine?»
  1. Şi mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria.
  1. Tot aşa vă va face şi Tatăl meu care este în ceruri, dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă".

Capitolul 19

  1. Când a terminat Isus cuvintele acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinuturile Iudeii, dincolo de Iordan.

Cine este cel mai mare?
(Mc 9,33-37; Lc 9,46-48)

Capitolul 18Iertarea aproapelui

    21 Atunci, Petru s-a apropiat şi i-a zis: "Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte ori?" 22 Isus i-a spus: "Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte h.

Parabola servitorului neîndurător

    23 De aceea împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie contul cu servitorii săi. 24 Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi i. 25 Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el j, soţia, copiii şi tot ce avea şi să achite datoria. 26 Atunci servitorul a căzut în genunchi implorându-l: «Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui totul!» 27 Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece şi i-a iertat datoria.
     28 Dar ieşind, servitorul acela s-a întâlnit cu unul care era servitor împreună cu el şi care îi datora o sută de dinari k. Înşfăcându-l, îl strângea de gât spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!» 29 Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl ruga stăruitor: «Ai răbdare cu mine şi îţi voi restitui!» 30 Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers şi l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria.
     31 Văzând deci ceilalţi servitori cele petrecute s-au întristat foarte mult şi, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate. 32 Atunci stăpânul l-a chemat şi i-a zis: «Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. 33 Nu trebuia să te înduri şi tu de cel care este servitor ca şi tine aşa cum eu m-am îndurat de tine?» 34 Şi mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria.
     35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu care este în ceruri, dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă".

IX. ACTIVITATEA LUI ISUS
ÎN IUDEEA ŞI IERUSALIM


Căsătoria şi divorţul
(Mc 10,1-12)

Capitolul 19

1 Când a terminat Isus cuvintele acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinuturile Iudeii, dincolo de Iordan.

 

Note de subsol


h După tradiţia ebraică, cineva este obligat să ierte dacă cel care i-a greşit îşi cere iertare după forma prescrisă: să repete cererea de trei ori în faţa a doi martori. Evreii credeau că Dumnezeu iartă până la trei ori. Deja Petru face un efort uimitor de generozitate: de şapte ori. Cifra propusă de Isus este în mod evident simbolică şi înseamnă "totdeauna". În Gen 4,24 Lameh ameninţa cu răzbunarea de şaptezeci de ori şapte. Dar logicii răzbunării fără limită, Evanghelia îi contrapune iertarea fără limită, care singură poate dezarma mecanismul ce regenerează păcatul şi dezbinarea între fraţi.
i Talantul este o unitate de măsură a metalelor preţioase în Grecia antică. Un talant echivalează cu 34,273 kg, sau 6.000 de dinari. Dacă e vorba de aur, suma este enormă (34 de tone de aur). Pentru a ne face o idee: venitul anual al regelui Solomon era de 666 de talanţi de aur (1Rg 10,14) şi al lui Irod era de 900 de talanţi.
j Ceea ce se obţinea prin vânzarea unui sclav varia între 500 şi maxim 2.000 de dinari (0,3 talanţi).
k Un dinar este plata muncii pe o zi. În comparaţie, zece mii de talanţi = 60.000.000 de dinari.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro