1 2 3 4

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,
  2. către sfinţii din Colose şi către fraţii credincioşi în Cristos, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru.
  3. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne neîncetat pentru voi
  4. de când am auzit de credinţa voastră în Cristos Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,
  5. pentru speranţa păstrată în siguranţă pentru voi în ceruri şi despre care aţi auzit de mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei,
  6. care a ajuns până la voi şi care aduce rod şi se dezvoltă în toată lumea, aşa cum a fost şi la voi din ziua aceea în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr,
  7. aşa cum aţi învăţat de la Epafras, iubitul nostru colaborator. El este un slujitor credincios al lui Cristos pentru voi
  8. şi ne-a vorbit despre iubirea voastră în Duhul.
  9. De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voinţei lui şi de orice înţelepciune şi înţelegere spirituală,
  10. pentru ca astfel să umblaţi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiţi plăcuţi în toate, prin orice faptă bună, aducând rod şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu,
  11. ca să fiţi întăriţi cu toată puterea, după puterea gloriei lui, pentru a ajunge la o statornicie desăvârşită şi îndelungă răbdare, cu bucurie
  12. aducând mulţumire Tatălui care v-a învrednicit să aveţi parte la moştenirea sfinţilor în lumină.
  13. El ne-a eliberat de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale.
  14. În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.
  15. El este chipul Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creaţia,
  16. pentru că prin el au fost create toate în ceruri şi pe pământ: cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie principate, fie puteri: toate au fost făcute prin el şi pentru el.
  17. El este mai înainte de toate şi toate subzistă în el.
  18. Şi el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi, ca să fie el cel dintâi în toate,
  19. pentru că în el i-a plăcut lui [Dumnezeu] să facă să locuiască toată plinătatea
  20. şi prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri.
  21. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi duşmani în mintea [voastră îndreptată spre] fapte rele,
  22. acum v-a reconciliat prin moartea în trupul său de carne ca să vă prezinte înaintea lui sfinţi, neprihăniţi şi nevinovaţi,
  23. numai dacă rămâneţi întemeiaţi şi tari în credinţă şi neclintiţi în speranţa evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost predicată la toată creatura de sub cer şi căreia, eu, Paul, i-am devenit slujitor.
  24. Acum mă bucur în suferinţele mele pentru voi şi împlinesc ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica,
  25. căreia i-am devenit slujitor după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu,
  26. misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi,
  27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia gloriei acestui mister între naţiuni, adică Cristos în voi, speranţa gloriei.
  28. Pe el îl vestim, îndemnând pe orice om şi învăţând pe orice om în toată înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârşit în Cristos.
  29. Pentru aceasta muncesc şi mă lupt cu puterea lui care lucrează în mine cu tărie.

  Adresa

  Capitolul 1

  1 Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, 2 către sfinţii din Colose a şi către fraţii credincioşi în Cristos, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru b.

  Mulţumire

      3 Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl c Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne neîncetat pentru voi 4 de când am auzit de credinţa voastră în Cristos Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, 5 pentru speranţa păstrată în siguranţă pentru voi în ceruri şi despre care aţi auzit de mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, 6 care a ajuns până la voi şi care aduce rod şi se dezvoltă în toată lumea, aşa cum a fost şi la voi din ziua aceea în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, 7 aşa cum aţi învăţat de la Epafras, iubitul nostru colaborator. El este un slujitor credincios al lui Cristos pentru voi d 8 şi ne-a vorbit despre iubirea voastră în Duhul.

  Rugăciune

      9 De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voinţei lui şi de orice înţelepciune şi înţelegere spirituală, 10 pentru ca astfel să umblaţi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiţi plăcuţi în toate, prin orice faptă bună, aducând rod şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11 ca să fiţi întăriţi cu toată puterea, după puterea gloriei lui, pentru a ajunge la o statornicie desăvârşită şi îndelungă răbdare, cu bucurie 12 aducând mulţumire Tatălui e care v-a f învrednicit să aveţi parte la moştenirea sfinţilor în lumină. 13 El ne-a eliberat de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat g în împărăţia Fiului iubirii sale. 14 În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.


  II. PARTEA DOGMATICĂ

  Imn în cinstea lui Cristos

      15 El este chipul Dumnezeului nevăzut, primul născut h din toată creaţia, 16 pentru că prin el au fost create toate în ceruri şi pe pământ: cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie principate, fie puteri: toate au fost făcute prin el şi pentru el. 17 El este mai înainte de toate şi toate subzistă în el. 18 Şi el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi, ca să fie el cel dintâi în toate, 19 pentru că în el i-a plăcut lui [Dumnezeu] să facă să locuiască toată plinătatea 20 şi prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el i, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri.

  Îndemn la statornicie în credinţă

      21 Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi duşmani în mintea [voastră îndreptată spre] fapte rele, 22 acum v-a reconciliat prin moartea în trupul său de carne ca să vă prezinte înaintea lui sfinţi, neprihăniţi şi nevinovaţi, 23 numai dacă rămâneţi întemeiaţi şi tari în credinţă şi neclintiţi în speranţa evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost predicată la toată creatura de sub cer şi căreia, eu, Paul, i-am devenit slujitor.

  Misiunea lui Paul: vestirea misterului lui Cristos

      24 Acum mă bucur în suferinţele mele pentru voi şi împlinesc ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos j în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica, 25 căreia i-am devenit slujitor după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, 26 misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi, 27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia gloriei acestui mister între naţiuni, adică Cristos în voi, speranţa gloriei. 28 Pe el îl vestim, îndemnând pe orice om şi învăţând pe orice om în toată înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârşit în Cristos. 29 Pentru aceasta muncesc şi mă lupt cu puterea lui care lucrează în mine cu tărie.

   

  Note de subsol


  a Oraşul era situat pe valea râului Lycus, aproape de oraşele mai bine cunoscute Laodiceea şi Hierapolis (17 km est de Laodiceea şi 20 km sud-est de Hierapolis). Se afla pe drumul comercial ce lega Efesul de Golful Persic (175 km est de Efes). Era un cunoscut centru de prelucrare a lânii. Exista aici o comunitate evreiască. Oraşul a fost distrus de cutremurul din 60-61. Nu a fost reconstruit, ci a rămas o localitate neînsemnată. Totuşi, în timpul domniei lui Antius Pius (138-161), localitatea este menţionată. Azi se află nişte ruine.
  b Câteva manuscrise vechi adaugă: şi de la Domnul Isus Cristos.
  c Multe manuscrise importante au: şi Tatălui Domnului nostru Isus Cristos.
  d Multe manuscrise importante înlocuiesc: pentru voi cu: în locul nostru.
  e Câteva manuscrise vechi au: împreună cu Tatăl, alte câteva: Tatălui lui Cristos.
  f Multe manuscrise în loc de: v-a, au: ne-a.
  g Strămutarea apare aici ca o "punere la adăpost, în siguranţă" în împărăţia bazată pe iubire.
  h În istoria interpretării expresiei primul născut din acest text au fost propuse mai multe explicaţii: 1) expresia ar indica originea lui Cristos - "primul născut din Dumnezeu, înainte de orice creatură"; 2) începutul unei serii de creaturi (Arius); 3) Cristos întrupat cu titlu de excelenţă; 4) cel preexistent, născut din Dumnezeu din veşnicie; 5) rolul lui Cristos în creaţie, fapt continuat de versetele următoare: prin care şi pentru care au fost create. Trebuie menţionat că în context nu este vorba despre crearea Fiului, ci de medierea lui Cristos în creaţie, suveranitatea lui absolută în creaţie şi în ordinea mântuirii.
  i Multe manuscrise importante omit: prin el.
  j Unele traduceri, nerespectând ordinea cuvintelor din original, schimbă sensul versetului în mod eronat: împlinesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos pentru trupul său, care este Biserica. Cel care suferă aici, pentru Biserică, este Paul, care trebuie să continuie misiunea de vestitor al misterului lui Cristos. Este absurdă ideea că mântuirea realizată de Cristos nu ar fi completă, ori că noi am putea completa suferinţele sale (toată epistola subliniază tocmai plenitudinea mântuirii).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro