1 2 3 4

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Cristos, căutați cele de sus unde Cristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
  2. Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ,
  3. căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu.
  4. Când se va arăta Cristos, care este viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu el în glorie.
  5. Așadar, dați morții mădularele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este idolatrie;
  6. din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării.
  7. În acestea ați umblat și voi odinioară, când trăiați în astfel de vicii,
  8. dar acum îndepărtați și voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele rușinoase din gura voastră;
  9. nu vă mințiți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui
  10. și v-ați îmbrăcat cu cel nou care se înnoiește după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaștere,
  11. unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.
  12. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și răbdare.
  13. Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă! Așa cum v-a iertat Domnul la fel [să vă iertați] și voi.
  14. Însă mai presus de toate acestea [îmbrăcați-vă] cu iubire, care este legătura desăvârșirii.
  15. Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți recunoscători.
  16. Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin. Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea în psalmi, în imnuri și în cântări spirituale. Cântați lui Dumnezeu, mulțumindu-i în inimile voastre.
  17. Și tot ceea ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, toate [să le faceți] în numele Domnului Isus, mulțumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el.
  18. Femeilor, fiți supuse bărbaților voștri, așa cum se cuvine în Domnul.
  19. Bărbaților, iubiți-vă femeile și nu fiți aspri față de ele.
  20. Copii, ascultați-i pe părinți în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului.
  21. Părinți, nu-i împingeți pe copiii voștri la disperare ca să nu se descurajeze.
  22. Servitorilor, fiți în toate supuși stăpânilor voștri după trup, nu numai când sunteți sub ochii lor ca și cum ați voi să fiți pe placul oamenilor, ci în simplitatea inimii, temându-vă de Domnul.
  23. Orice faceți să faceți din inimă ca pentru Domnul, și nu ca pentru oameni,
  24. știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Pe Domnul Cristos îl slujiți.
  25. Cel nedrept va primi ca răsplată nedreptatea pe care a făcut-o, nu există părtinire.

  Viața noastră în Cristos

  Capitolul 3

  1 Așadar, dacă ați înviat împreună cu Cristos, căutați cele de sus unde Cristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ, 3 căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu. 4 Când se va arăta Cristos, care este viața voastră a, atunci și voi vă veți arăta împreună cu el în glorie.


  III. PARTEA MORALĂ

  Omul nou

      5 Așadar, dați morții mădularele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este idolatrie; 6 din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării b. 7 În acestea ați umblat și voi odinioară, când trăiați în astfel de vicii, 8 dar acum îndepărtați și voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele rușinoase din gura voastră; 9 nu vă mințiți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui 10 și v-ați îmbrăcat cu cel nou care se înnoiește după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaștere, 11 unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.

  Viața comunitară

      12 Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și răbdare. 13 Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă! Așa cum v-a iertat Domnul c la fel [să vă iertați] și voi. 14 Însă mai presus de toate acestea [îmbrăcați-vă] cu iubire, care este legătura desăvârșirii. 15 Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți recunoscători. 16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin. Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea în psalmi, în imnuri și în cântări spirituale. Cântați lui Dumnezeu, mulțumindu-i în inimile voastre. 17 Și tot ceea ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, toate [să le faceți] în numele Domnului Isus, mulțumindu-i lui Dumnezeu Tatăl d prin el.

  Viața creștină în familie

      18 Femeilor, fiți supuse bărbaților voștri, așa cum se cuvine în Domnul. 19 Bărbaților, iubiți-vă femeile și nu fiți aspri față de ele.
       20 Copii, ascultați-i pe părinți în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului. 21 Părinți, nu-i împingeți pe copiii voștri la disperare ca să nu se descurajeze.
       22 Servitorilor, fiți în toate supuși stăpânilor voștri după trup, nu numai când sunteți sub ochii lor ca și cum ați voi să fiți pe placul oamenilor, ci în simplitatea inimii, temându-vă de Domnul. 23 Orice faceți să faceți din inimă ca pentru Domnul, și nu ca pentru oameni, 24 știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Pe Domnul Cristos îl slujiți. 25 Cel nedrept va primi ca răsplată nedreptatea pe care a făcut-o, nu există părtinire.

   

  Note de subsol


  a Multe manuscrise au: noastră.
  b Câteva manuscrise vechi omit: asupra fiilor neascultării.
  c Câteva manuscrise vechi în loc de: Domnul, au: Cristos; altele: Dumnezeu.
  d În unele manuscrise vechi găsim: lui Dumnezeu şi Tatălui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro