1 2 3 4

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Cristos, căutați cele de sus unde Cristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
  1. Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ,
  1. căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu.
  1. Când se va arăta Cristos, care este viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu el în glorie.
  1. Așadar, dați morții mădularele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este idolatrie;
  1. din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării.
  1. În acestea ați umblat și voi odinioară, când trăiați în astfel de vicii,
  1. dar acum îndepărtați și voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele rușinoase din gura voastră;
  1. nu vă mințiți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui
  1. și v-ați îmbrăcat cu cel nou care se înnoiește după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaștere,
  1. unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.

Viața noastră în Cristos

Capitolul 3

1 Așadar, dacă ați înviat împreună cu Cristos, căutați cele de sus unde Cristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ, 3 căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Cristos în Dumnezeu. 4 Când se va arăta Cristos, care este viața voastră a, atunci și voi vă veți arăta împreună cu el în glorie.


III. PARTEA MORALĂ

Omul nou

    5 Așadar, dați morții mădularele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este idolatrie; 6 din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra fiilor neascultării b. 7 În acestea ați umblat și voi odinioară, când trăiați în astfel de vicii, 8 dar acum îndepărtați și voi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, vorbele rușinoase din gura voastră; 9 nu vă mințiți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui 10 și v-ați îmbrăcat cu cel nou care se înnoiește după chipul creatorului său pentru a ajunge la cunoaștere, 11 unde nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos care este totul în toate.

 

Note de subsol


a Multe manuscrise au: noastră.
b Câteva manuscrise vechi omit: asupra fiilor neascultării.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro