1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi care cred în Cristos Isus:
  2. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.
  3. Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos,
  4. întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui. În iubire
  5. el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale,
  6. spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit.
  7. În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său
  8. pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea.
  9. El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul binevoitor pe care l-a hotărât de mai înainte în el,
  10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor: [şi anume] să fie reunite toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el,
  11. în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale,
  12. ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale.
  13. În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis.
  14. El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.
  15. De aceea şi eu, auzind de credinţa voastră în Domnul Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii,
  16. nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele,
  17. pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin,
  18. luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale, care este bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi
  19. şi care este imensa măreţie a puterii sale faţă de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale
  20. pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morţi şi aşezându-l la dreapta sa în ceruri,
  21. deasupra oricărui principat şi oricărei puteri, stăpâniri şi domnii şi deasupra oricărui nume rostit nu numai în lumea aceasta, dar şi în aceea care va veni.
  22. Toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a rânduit cap peste Biserica întreagă,
  23. care este trupul său, plinătatea aceluia care împlineşte toate în toţi.

  Adresa

  Capitolul 1

  1 Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes a şi care cred în Cristos Isus: 2 har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.


  II. PARTEA DOCTRINARĂ
  REVELAREA MISTERULUI LUI CRISTOS ÎN BISERICĂ

  Imn de mulţumire

      3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti b, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui. În iubire c 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, 6 spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul binevoitor pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor: [şi anume] să fie reunite d toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el, 11 în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, 12 ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale. 13 În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. 14 El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

  Elogiul şi rugăciunea lui Paul pentru efeseni

      15 De aceea şi eu, auzind de credinţa voastră în Domnul Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin, 18 luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale, care este bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi 19 şi care este imensa măreţie a puterii sale faţă de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale 20 pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morţi şi aşezându-l la dreapta sa în ceruri, 21 deasupra oricărui principat şi oricărei puteri, stăpâniri şi domnii şi deasupra oricărui nume rostit nu numai în lumea aceasta, dar şi în aceea care va veni. 22 Toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a rânduit cap peste Biserica întreagă, 23 care este trupul său, plinătatea e aceluia care împlineşte toate în toţi.

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise importante omit: în Efes.
  b Termenul grec epuranios nu indică o zonă în spaţiu, ci o sublimitate calitativă ce depăşeşte "cerescul" (epi + uranos).
  c Multe traduceri adaugă expresia: în iubire la propoziţia precedentă, caz în care s-ar indica iubirea umană. Traducerile moderne preferă să lege expresia de v. 5, indicând iubirea divină.
  d Verbul grec ana + kephalaô se întâlneşte foarte rar şi este format din rădăcina kephalo, care înseamnă "cap", "şef", şi prefixul ana, care indică o mişcare de jos în sus. Aici sensul este următorul: capul, Cristos, asigură ordinea şi coerenţa întregului univers, supunând toate puterile ostile (1,20-21) şi realizând unirea între evrei şi păgâni în unicul templu locuit de Duhul lui Dumnezeu (2,13-22).
  e Ultima parte a v. 23 este o apoziţie pentru Cristos-cap, din v. 22. Cristos glorificat în cer (v. 20) este plerôma = plinătatea pe care o comunică Bisericii şi fiecărui membru al ei, până când toţi vor ajunge la "înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos" (4,13).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro