1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos,
  1. întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui. În iubire
  1. el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale,
  1. spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit.
  1. În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său
  1. pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea.
  1. El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul binevoitor pe care l-a hotărât de mai înainte în el,
  1. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor: [şi anume] să fie reunite toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el,
  1. în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale,
  1. ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale.
  1. În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis.
  1. El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

Adresa

Capitolul 1
II. PARTEA DOCTRINARĂ
REVELAREA MISTERULUI LUI CRISTOS ÎN BISERICĂ

Imn de mulţumire

    3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti b, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui. În iubire c 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, 6 spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul binevoitor pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor: [şi anume] să fie reunite d toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el, 11 în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, 12 ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale. 13 În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. 14 El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

 

Note de subsol


b Termenul grec epuranios nu indică o zonă în spaţiu, ci o sublimitate calitativă ce depăşeşte "cerescul" (epi + uranos).
c Multe traduceri adaugă expresia: în iubire la propoziţia precedentă, caz în care s-ar indica iubirea umană. Traducerile moderne preferă să lege expresia de v. 5, indicând iubirea divină.
d Verbul grec ana + kephalaô se întâlneşte foarte rar şi este format din rădăcina kephalo, care înseamnă "cap", "şef", şi prefixul ana, care indică o mişcare de jos în sus. Aici sensul este următorul: capul, Cristos, asigură ordinea şi coerenţa întregului univers, supunând toate puterile ostile (1,20-21) şi realizând unirea între evrei şi păgâni în unicul templu locuit de Duhul lui Dumnezeu (2,13-22).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro