1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. Mie, celui mai mic dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har: să le vestesc păgânilor inefabila bogăţie a lui Cristos
  1. şi să le pun tuturor în lumină care este înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, creatorul a toate,
  1. pentru ca să fie făcută cunoscută acum principatelor şi puterilor cereşti, prin Biserică, înţelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri,
  1. după planul veşnic pe care l-a stabilit în Cristos Isus Domnul nostru.
  1. În el avem curajul să ne apropiem cu încredere [de Dumnezeu], prin credinţa în el.
  1. De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui,
  1. de la care îşi trage numele orice familie în cer şi pe pământ,
  1. ca să vă dea puterea, după bogăţia gloriei sale, de a fi întăriţi prin Duhul lui în omul lăuntric,
  1. aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire,
  1. să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea, înălţimea şi profunzimea
  1. şi să cunoaşteţi iubirea fără de margini a lui Cristos ca să fiţi plini în toate de plinătatea lui Dumnezeu.

Paul, vestitor al misterului lui Cristos

Capitolul 3

8 Mie, celui mai mic dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har: să le vestesc păgânilor inefabila bogăţie a lui Cristos 9 şi să le pun tuturor a în lumină care este înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, creatorul a toate, 10 pentru ca să fie făcută cunoscută acum principatelor şi puterilor cereşti, prin Biserică, înţelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, 11 după planul veşnic pe care l-a stabilit în Cristos Isus Domnul nostru. 12 În el avem curajul să ne apropiem cu încredere [de Dumnezeu], prin credinţa în el.

Rugăciune pentru cunoaşterea iubirii lui Cristos

    14 De aceea îmi plec genunchii b înaintea Tatălui c, 15 de la care îşi trage numele orice familie d în cer şi pe pământ, 16 ca să vă dea puterea, după bogăţia gloriei sale, de a fi întăriţi prin Duhul lui în omul lăuntric, 17 aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire, 18 să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea, înălţimea şi profunzimea 19 şi să cunoaşteţi iubirea fără de margini a lui Cristos ca să fiţi plini în toate de plinătatea lui Dumnezeu.
    

 

Note de subsol


a În câteva manuscrise importante lipseşte: tuturor.
b În mod obişnuit, evreii se rugau în picioare, cu mâinile ridicate, semn că se considerau fii ai lui Dumnezeu. Poziţia verticală, linia dreaptă ascendentă, însemna orientarea spre Iahve - Dumnezeul Preaînalt (Ps 92,9; 93,4; 102,20). Rugăciunea în genunchi (ca şi prosternarea) se făcea numai în cazuri excepţionale, când cineva voia să-l implore mai insistent pe Dumnezeu.
c Câteva manuscrise adaugă: Domnului nostru Isus Cristos.
d În LXX, termenul patria indică: descendenţă, stirpe, clan, naţiune. Aplicat la "familiile cereşti", ar putea indica diferite categorii de duhuri îngereşti. Expresia este folosită de sfântul Paul şi are o nuanţă polemică antignostică. Gnosticii susţineau că îngerii au fost creaţi de Demiurg (o creatură cu puteri supranaturale), în timp ce, după expresia paulină, îngerii trebuie să recunoască paternitatea lui Dumnezeu, creatorul lor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro