1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

  1. Aşadar, vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul, să vă comportaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o:
  1. cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
  1. străduindu-vă să menţineţi unitatea Duhului în legătura păcii.
  1. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre.
  1. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez,
  1. un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
  1. Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos.
  1. De aceea [Scriptura] spune: Ridicându-se în înălţime, a dus captivă captivitatea, a dat daruri oamenilor.
  1. Dar ce înseamnă "s-a ridicat" dacă nu că a şi coborât în locurile cele mai de jos ale pământului?
  1. Cel care a coborât este acelaşi cu cel care s-a ridicat deasupra tuturor cerurilor, ca să împlinească toate.
  1. Tot el i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca profeţi, pe alţii ca evanghelişti, pe alţii ca păstori şi învăţători,
  1. pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii spre edificarea trupului lui Cristos,
  1. până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos,

III. PARTEA MORALĂ

TRĂIREA MISTERULUI LUI CRISTOS ÎN BISERICĂ

Unitatea Bisericii în diversitatea carismelor

Capitolul 4

1 Aşadar, vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul, să vă comportaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: 2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, 3 străduindu-vă să menţineţi unitatea Duhului în legătura păcii. 4 Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, 6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
     7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. 8 De aceea [Scriptura] spune:
    Ridicându-se în înălţime,
    a dus captivă captivitatea,
    a dat
 a daruri oamenilor.
     9 Dar ce înseamnă "s-a ridicat" dacă nu că a şi coborât b în locurile cele mai de jos c ale pământului? 10 Cel care a coborât este acelaşi cu cel care s-a ridicat deasupra tuturor cerurilor, ca să împlinească toate.
     11 Tot el i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca profeţi, pe alţii ca evanghelişti, pe alţii ca păstori şi învăţători, 12 pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii spre edificarea trupului lui Cristos, 13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos,

 

Note de subsol


a În perioada NT şi în literatura rabinică, acest psalm, 68(67),19, (recitat de evrei la Rusalii) evoca rolul lui Moise care, urcându-se pe Sinai, a primit Legea ca să o dea poporului. Dar sfântul Paul aplică acest text lui Cristos glorificat, care, prin victoria asupra forţelor satanice, s-a înălţat la ceruri, dar coboară în Biserică (asemenea Duhului Sfânt la Rusalii) pentru a-i comunica darurile sale, între care sfântul Paul le scoate în relief pe cele ale ministeriilor.
b Multe manuscrise importante adaugă: mai întâi.
c Expresia nu se referă la locuinţa morţilor în care Cristos a coborât după moarte pentru a le duce vestea mântuirii (1Pt 3,19), ci este coborârea şi prezenţa lui în Biserică.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro