1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. Odinioară erați întuneric, acum însă, lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii,
  1. căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul.
  1. Urmăriți ceea ce este plăcut Domnului
  1. și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțați-le,
  1. căci este o rușine chiar și numai să se vorbească de faptele săvârșite de ei în ascuns,
  1. pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină,
  1. pentru că tot ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune: Trezește-te, tu, care dormi, și ridică-te dintre cei morți, iar Cristos te va lumina.

Capitolul 5

8 Odinioară erați întuneric, acum însă, lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii, 9 căci rodul luminii b constă în toată bunătatea, dreptatea și adevărul. 10 Urmăriți ceea ce este plăcut Domnului 11 și nu luați parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunțați-le, 12 căci este o rușine chiar și numai să se vorbească de faptele săvârșite de ei în ascuns, 13 pe când toate cele denunțate sunt dezvăluite de lumină, 14 pentru că tot ce este dezvăluit este lumină. De aceea se spune:
    Trezește-te, tu, care dormi,
    și ridică-te dintre cei morți,
    iar Cristos te va lumina c.
    

 

Note de subsol


b Câteva manuscrise vechi au: duhului, probabil o acomodare după Gal 5,22.
c După părerea celor mai mulţi exegeţi, aceste versuri ar face parte dintr-un vechi imn baptismal care prezintă starea de păcat ca un somn de moarte. Prin botez, credinciosul este asociat lui Cristos care se ridică dintre cei morţi. La sfinţii părinţi apare des ideea de iluminare pentru a descrie botezul.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro