1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Copii, ascultaţi de părinţii voştri, în Domnul, căci aşa este drept.
  2. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, aceasta este cea dintâi poruncă însoţită de o promisiune:
  3. ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult timp pe pământ.
  4. Iar voi, părinţilor, să nu-i provocaţi pe copiii voştri la mânie, ci creşteţi-i în disciplina şi învăţătura Domnului.
  5. Servitorilor, ascultaţi de stăpânii voştri după trup cu teamă şi respect în sinceritatea inimii voastre, ca de Cristos,
  6. nu dintr-o supunere de ochii lumii, ca cei care caută să placă oamenilor, ci ca slujitori ai lui Cristos care împlinesc voinţa lui Dumnezeu din tot sufletul.
  7. Slujiţi cu voie bună ca Domnului şi nu oamenilor,
  8. ştiind că fiecare, fie sclav, fie om liber, va primi răsplata de la Domnul pentru binele pe care îl face.
  9. Iar voi, stăpânilor, faceţi la fel faţă de ei, lăsând la o parte ameninţarea, ştiind că Domnul, şi al lor, şi al vostru, este în ceruri şi la el nu este părtinire.
  10. În rest, întăriţi-vă în Domnul şi în faţa puterii lui.
  11. Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu ca să puteţi sta în picioare în faţa înşelătoriilor diavolului,
  12. căci noi nu avem o luptă împotriva sângelui şi trupului, ci împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului, împotriva duhurilor răului care sunt în înălţimi.
  13. De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi, după ce veţi fi învins toate, rămâneţi în picioare.
  14. Aşadar, staţi drepţi, încinşi la mijloc cu adevărul şi îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii,
  15. având încălţăminte în picioare, fiind gata pentru evanghelia păcii.
  16. Să ţineţi întotdeauna scutul credinţei cu care veţi putea stinge săgeţile aprinse ale Celui Rău.
  17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu.
  18. Faceţi toate acestea în rugăciuni şi cereri în duh, în orice timp. Pentru aceasta fiţi vigilenţi şi statornici în rugăciune pentru toţi sfinţii
  19. şi pentru mine, ca să mi se dea cuvântul care să-mi deschidă gura, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală misterul evangheliei
  20. pentru care am fost trimis, legat în lanţuri, ca să am curajul să vorbesc despre ea aşa cum trebuie.
  21. Ca să aflaţi apoi şi voi veşti despre mine şi ce fac, vă va informa despre toate Tihic, fratele iubit şi slujitorul credincios în Domnul,
  22. pe care l-am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să aflaţi veşti despre noi, ca să vă îmbărbăteze inimile.
  23. Pace fraţilor şi iubire cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos!
  24. Harul să fie cu toţi cei care îl iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos cu o iubire nepieritoare.

  Reguli pentru familia creştină: copii - părinţi

  Capitolul 6

  1 Copii, ascultaţi de părinţii voştri, în Domnul aa, căci aşa este drept. 2 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, aceasta este cea dintâi poruncă însoţită de o promisiune: 3 ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult timp pe pământ.
       4 Iar voi, părinţilor, să nu-i provocaţi pe copiii voştri la mânie, ci creşteţi-i în disciplina şi învăţătura Domnului.

  Reguli pentru relaţiile: servitori - stăpâni

      5 Servitorilor, ascultaţi de stăpânii voştri după trup cu teamă şi respect în sinceritatea inimii voastre, ca de Cristos, 6 nu dintr-o supunere de ochii lumii, ca cei care caută să placă oamenilor, ci ca slujitori ai lui Cristos care împlinesc voinţa lui Dumnezeu din tot sufletul. 7 Slujiţi cu voie bună ca Domnului şi nu oamenilor, 8 ştiind că fiecare, fie sclav, fie om liber, va primi răsplata de la Domnul pentru binele pe care îl face.
       9 Iar voi, stăpânilor, faceţi la fel faţă de ei, lăsând la o parte ameninţarea, ştiind că Domnul, şi al lor, şi al vostru, este în ceruri şi la el nu este părtinire.

  Lupta spirituală

      10 În rest, întăriţi-vă în Domnul şi în faţa puterii lui. 11 Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu ca să puteţi sta în picioare în faţa înşelătoriilor diavolului, 12 căci noi nu avem o luptă împotriva sângelui şi trupului, ci împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului, împotriva duhurilor răului care sunt în înălţimi. 13 De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi, după ce veţi fi învins toate, rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, staţi drepţi, încinşi la mijloc cu adevărul şi îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii, 15 având încălţăminte în picioare, fiind gata pentru evanghelia păcii. 16 Să ţineţi întotdeauna scutul credinţei cu care veţi putea stinge b săgeţile aprinse ale Celui Rău. 17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. 18 Faceţi toate acestea în rugăciuni şi cereri în duh, în orice timp. Pentru aceasta fiţi vigilenţi şi statornici în rugăciune pentru toţi sfinţii 19 şi pentru mine, ca să mi se dea cuvântul care să-mi deschidă gura, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală misterul evangheliei 20 pentru care am fost trimis, legat în lanţuri, ca să am curajul să vorbesc despre ea aşa cum trebuie.


  IV. EPILOG

  Trimiterea lui Tihic la Efes

      21 Ca să aflaţi apoi şi voi veşti despre mine şi ce fac, vă va informa despre toate Tihic, fratele iubit şi slujitorul credincios în Domnul, 22 pe care l-am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să aflaţi veşti despre noi, ca să vă îmbărbăteze inimile.

  Binecuvântarea finală

      23 Pace fraţilor şi iubire cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos! 24 Harul să fie cu toţi cei care îl iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos cu o iubire nepieritoare.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise importante omit: în Domnul.
  b În antichitate, scutul era confecţionat din două plăci de lemn, având pe partea interioară un înveliş de pânză, iar pe partea exterioară, înveliş de piele neprelucrată. Înainte de luptă, soldatul îmbiba pielea scutului cu apă şi astfel săgeţile aprinse se stingeau când intrau în scut.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro