1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu,
  2. în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi veacurile.
  3. Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei sale şi ţinând toate prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor, s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri,
  4. devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât al lor.
  5. De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată: Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut şi iarăşi: Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi Fiu?
  6. Dar, din nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune: Şi să-l adore toţi îngerii lui Dumnezeu.
  7. Iar cu privire la îngeri spune: Cel care îi face pe îngerii săi duhuri şi pe slujitorii săi flăcări de foc,
  8. dar cu privire la Fiul: Tronul tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor, şi sceptrul dreptăţii este sceptrul împărăţiei tale.
  9. Ai iubit dreptatea şi ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, te-a uns Dumnezeul tău cu untdelemnul bucuriei mai presus de cei părtaşi cu tine.
  10. Şi: Tu, Doamne, de la început ai întemeiat pământul, şi lucrările mâinilor tale sunt cerurile.
  11. Ele vor pieri, dar tu rămâi şi toate se vor învechi ca o haină,
  12. iar tu le vei înfăşura ca pe o mantie; şi ca o haină vor fi schimbate, dar tu eşti acelaşi, iar anii tăi nu se vor sfârşi.
  13. Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreodată: Şezi la dreapta mea până când voi pune pe duşmanii tăi sub picioarele tale?
  14. Oare nu sunt ei toţi duhuri care slujesc, trimişi cu o misiune în folosul acelora care vor moşteni mântuirea?

  Dumnezeu a vorbit prin Fiul său

  Capitolul 1

  1 După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu, 2 în aceste zile din urmă a, ne-a vorbit nouă prin Fiul b, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi veacurile c. 3 Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei d sale şi ţinând toate prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor e, s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri f, 4 devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât al lor.

  Fiul este mai presus de îngeri

      5 De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată:
      Fiul meu eşti tu;
      eu astăzi te-am născut

  şi iarăşi:
      Eu îi voi fi lui Tată
      şi el îmi va fi Fiu
  ?
  6 Dar, din nou, când îl introduce pe primul născut g în lume, spune:
      Şi să-l adore toţi îngerii lui Dumnezeu.
  7 Iar cu privire la îngeri spune:
      Cel care îi face pe îngerii săi duhuri
      şi pe slujitorii săi flăcări de foc
   h,
  8 dar cu privire la Fiul:
      Tronul tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor,
      şi sceptrul dreptăţii este sceptrul împărăţiei tale
   i.
  9     Ai iubit dreptatea şi ai urât nelegiuirea,
      de aceea, Dumnezeule, te-a uns Dumnezeul tău
      cu untdelemnul bucuriei mai presus de cei părtaşi cu tine
  .
  10 Şi:
      Tu, Doamne, de la început ai întemeiat pământul,
      şi lucrările mâinilor tale sunt cerurile.

  11     Ele vor pieri, dar tu rămâi
      şi toate se vor învechi ca o haină
  ,
  12     iar tu le vei înfăşura ca pe o mantie;
      şi ca o haină j vor fi schimbate,
      dar tu eşti acelaşi, iar anii tăi nu se vor sfârşi
  .
  13 Şi căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:
      Şezi la dreapta mea
      până când voi pune pe duşmanii tăi
      sub picioarele tale?
   k
  14 Oare nu sunt ei toţi duhuri care slujesc, trimişi cu o misiune în folosul acelora care vor moşteni mântuirea?

   

  Note de subsol


  a Lit.: în ultima dintre aceste zile. Spre deosebire de VT, unde intervenţia decisivă a lui Dumnezeu era situată într-un viitor nedeterminat, autorul afirmă aici că timpurile de pe urmă, epoca mesianică, sunt deja prezente. Creştinii participă deja la bunurile definitive, promise pentru aceste timpuri.
  b Lit.: printr-un Fiu. Printr-o structură simetrică, dar opusă v. 1, acest verset scoate în evidenţă diferenţa dintre revelaţia VT şi revelaţia definitivă în Cristos: revelaţia din VT este adresată în trecut, "în multe rânduri şi în multe moduri, părinţilor noştri, prin profeţi", pe când cea nouă este în prezent, o singură dată (lipsa articolului de la substantivul "Fiu"), adresată nouă, prin Fiul.
  c Unele versiuni traduc: univers, lume. Termenul grec aion, echivalând cu cel latin aevum, desemnează un interval de timp ce nu are limite perceptibile.
  d Lit.: amprenta substanţei. Autorul nu se mulţumeşte cu o descriere a atributelor divine, ca în textul din care se inspiră (Înţ 7,25-26), şi nici nu foloseşte un limbaj filozofic, ci alege o expresie abstractă care să redea relaţia profundă a Fiului cu Dumnezeu, nelimitată de vreun aspect particular. Prin această expresie şi cea anterioară, strălucirea gloriei, autorul ni-l prezintă pe Fiul ca distinct de Tatăl dar intim unit cu el şi de aceeaşi substanţă.
  e Multe manuscrise adaugă: prin el însuşi.
  f Lit.: în regiunile înalte. Este o expresie poetică folosită şi în LXX pentru a indica cerurile. În Biblie, această expresie nu caută localizarea simplistă a lui Dumnezeu, ci descrie transcendenţa lui.
  g Titlul "primul născut" exprimă aici superioritatea dată de Dumnezeu lui Isus Cristos faţă de oameni şi îngeri, o dată cu victoria pascală.
  h Mulţi comentatori înţeleg textul în felul următor: Cel care îşi face mesageri din vânturi şi slujitori din flăcările de foc.
  i Unele manuscrise importante au în loc de: împărăţiei tale, împărăţiei lui.
  j În unele manuscrise lipseşte: ca o haină.
  k Lit.: scăunel sub picioarele tale. Cf. n. Lc 20,43.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro