1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

    1. Cum însă copiii au acelaşi sânge şi aceeaşi carne, a devenit şi el părtaş cu ei pentru ca, prin moarte, să reducă la neputinţă pe cel care avea puterea morţii, adică pe diavol,
    1. şi să-i elibereze pe aceia care, de frica morţii, toată viaţa lor erau reduşi la sclavie.
    1. Căci nu se îngrijeşte de îngeri, ci de urmaşii lui Abraham se îngrijeşte.
    1. De aceea, trebuia să se facă în toate asemenea fraţilor, pentru ca să devină un mare preot îndurător şi vrednic de încredere pentru relaţiile cu Dumnezeu, ca să ispăşească păcatele poporului.
    1. Aşadar, prin faptul că el însuşi a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercaţi.

Importanţa mântuirii

Capitolul 2

14 Cum însă copiii au acelaşi sânge şi aceeaşi carne, a devenit şi el părtaş cu ei pentru ca, prin moarte, să reducă la neputinţă pe cel care avea puterea morţii, adică pe diavol, 15 şi să-i elibereze pe aceia care, de frica morţii, toată viaţa lor erau reduşi la sclavie. 16 Căci nu se îngrijeşte de îngeri, ci de urmaşii lui Abraham se îngrijeşte f.
     17 De aceea, trebuia să se facă în toate asemenea fraţilor, pentru ca să devină un mare preot îndurător şi vrednic de încredere pentru relaţiile cu Dumnezeu g, ca să ispăşească păcatele poporului. 18 Aşadar, prin faptul că el însuşi a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercaţi.

 

Note de subsol


f Lit.: ia asupra sa. Traducerile vechi propun: a luat asupra sa firea, dar acest cuvânt nu se află în textul grec şi nici contextul nu favorizează introducerea lui (e mai potrivit v. 14 pentru acest sens). Multe traduceri moderne schimbă sensul termenului grec: vine în ajutor, deşi ideea nu e prea îndepărtată de context. Totuşi preferinţa autorului pentru acest termen epilambanomai exprimă o relaţie mult mai concretă şi directă. "A ajuta" nu implică prezenţa şi contactul binefăcătorului şi nici o schimbare în modul său de viaţă. Misiunea lui Cristos nu constă în a ajuta de departe, ci în a se implica direct în condiţia oamenilor pe care îi conduce la mântuire.
g Un mare preot este în relaţie cu poporul (îndurare) şi cu Dumnezeu (slujire preoţească). Expresia: vrednic de încredere redă, în acest context, termenul grec pistos. Esenţial pentru un mare preot este să fie acreditat la Dumnezeu. În acest sens, Cristos are o situaţie specială: Dumnezeu l-a desăvârşit (2,10), se încrede în el (2,13), l-a aşezat la dreapta sa (1,13), l-a proclamat în mod solemn ca Fiu al său (1,5) şi a cerut pentru el adorarea îngerilor (1,6). Această relaţie unică a lui Cristos cu Tatăl său îl face vrednic de toată încrederea pentru cei care, păcătoşi fiind, vor să ajungă la Dumnezeu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro