1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

    1. Cum însă copiii au același sânge și aceeași carne, a devenit și el părtaș cu ei pentru ca, prin moarte, să reducă la neputință pe cel care avea puterea morții, adică pe diavol,
    1. și să-i elibereze pe aceia care, de frica morții, toată viața lor erau reduși la sclavie.
    1. Căci nu se îngrijește de îngeri, ci de urmașii lui Abraham se îngrijește.
    1. De aceea, trebuia să se facă în toate asemenea fraților, pentru ca să devină un mare preot îndurător și vrednic de încredere pentru relațiile cu Dumnezeu, ca să ispășească păcatele poporului.
    1. Așadar, prin faptul că el însuși a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercați.

Importanța mântuirii

Capitolul 2

14 Cum însă copiii au același sânge și aceeași carne, a devenit și el părtaș cu ei pentru ca, prin moarte, să reducă la neputință pe cel care avea puterea morții, adică pe diavol, 15 și să-i elibereze pe aceia care, de frica morții, toată viața lor erau reduși la sclavie. 16 Căci nu se îngrijește de îngeri, ci de urmașii lui Abraham se îngrijește f.
     17 De aceea, trebuia să se facă în toate asemenea fraților, pentru ca să devină un mare preot îndurător și vrednic de încredere pentru relațiile cu Dumnezeu g, ca să ispășească păcatele poporului. 18 Așadar, prin faptul că el însuși a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercați.

 

Note de subsol


f Lit.: ia asupra sa. Traducerile vechi propun: a luat asupra sa firea, dar acest cuvânt nu se află în textul grec şi nici contextul nu favorizează introducerea lui (e mai potrivit v. 14 pentru acest sens). Multe traduceri moderne schimbă sensul termenului grec: vine în ajutor, deşi ideea nu e prea îndepărtată de context. Totuşi preferinţa autorului pentru acest termen epilambanomai exprimă o relaţie mult mai concretă şi directă. "A ajuta" nu implică prezenţa şi contactul binefăcătorului şi nici o schimbare în modul său de viaţă. Misiunea lui Cristos nu constă în a ajuta de departe, ci în a se implica direct în condiţia oamenilor pe care îi conduce la mântuire.
g Un mare preot este în relaţie cu poporul (îndurare) şi cu Dumnezeu (slujire preoţească). Expresia: vrednic de încredere redă, în acest context, termenul grec pistos. Esenţial pentru un mare preot este să fie acreditat la Dumnezeu. În acest sens, Cristos are o situaţie specială: Dumnezeu l-a desăvârşit (2,10), se încrede în el (2,13), l-a aşezat la dreapta sa (1,13), l-a proclamat în mod solemn ca Fiu al său (1,5) şi a cerut pentru el adorarea îngerilor (1,6). Această relaţie unică a lui Cristos cu Tatăl său îl face vrednic de toată încrederea pentru cei care, păcătoşi fiind, vor să ajungă la Dumnezeu.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro