1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus, de la început
  1. până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese.
  1. După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu.
  1. Şi, în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui "pe care, [zicea el], aţi auzit-o de la mine:
  1. Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu după multe zile".
  1. Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat: "Doamne, în acest timp vei restaura împărăţia lui Israel?"
  1. Dar el le-a zis: "Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate.
  1. Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria, şi până la marginile pământului".
  1. Şi după ce a spus acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor.
  1. În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe
  1. şi le-au spus: "Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer".

INTRODUCERE

Prolog

Capitolul 1

1 În prima carte, o, Teofil a, am tratat b despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus, de la început 2 până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt c, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. 3 După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu.

Misiunea încredinţată apostolilor

    4 Şi, în timp ce era cu ei d, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui "pe care, [zicea el], aţi auzit-o de la mine: 5 Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu după multe zile".
     6 Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat: "Doamne, în acest timp vei restaura împărăţia lui Israel?" 7 Dar el le-a zis: "Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. 8 Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria, şi până la marginile pământului".

Înălţarea lui Isus

    9 Şi după ce a spus acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii lor. 10 În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine albe 11 şi le-au spus: "Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? e Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi văzut mergând spre cer".

 

Note de subsol


a Vezi n. Lc 1,3.
b Lit.: Primul cuvânt l-am făcut, o, Teofil, despre toate câte a început Isus să facă şi să spună.
c Poate fi înţeles şi ca înălţat prin Duhul Sfânt.
d Sensul verbului synalizo este nesigur. În greaca clasică înseamnă "a mânca sare împreună", "a sta la o masă comună", dar nu este atestat decât după sec. al II-lea. Lingviştii presupun o altă rădăcină - synaulizo care înseamnă "a fi, a sta împreună".
e Unele manuscrise omit: la cer.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro