1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraţilor - mulţimea celor adunaţi în acel loc era cam de o sută douăzeci de persoane - şi a spus:
  1. "Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, cel care a devenit călăuza celor care l-au prins pe Isus.
  1. Căci el era din numărul nostru şi fusese părtaş al aceleiaşi slujiri.
  1. Căci este scris în cartea Psalmilor: Să devină locuinţa lui pustie şi să nu fie locuitor în ea şi Misiunea lui să o ia altul.
  1. Aşadar, trebuie ca unul dintre aceşti bărbaţi, care ne-au însoţit în tot timpul cât a trăit printre noi Domnul Isus,
  1. începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost înălţat de la noi, să devină martor al învierii lui împreună cu noi".
  1. Au propus doi: pe Iosif, cel chemat Barsaba, numit şi Iustus, şi pe Matia.
  1. Apoi s-au rugat astfel: "Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceştia doi l-ai ales,
  1. ca să ia locul în această slujire şi în apostolatul din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul care i se cuvenea".

INTRODUCERE

Prolog

Capitolul 1Alegerea lui Matia în locul lui Iuda

    15 În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraţilor - mulţimea celor adunaţi în acel loc era cam de o sută douăzeci de persoane i - şi a spus: 16 "Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, cel care a devenit călăuza celor care l-au prins pe Isus. 17 Căci el era din numărul nostru şi fusese părtaş al aceleiaşi slujiri. 20 Căci este scris în cartea Psalmilor:
Să devină locuinţa lui pustie
şi să nu fie locuitor în ea

şi
Misiunea lui să o ia altul.
21 Aşadar, trebuie ca unul dintre aceşti bărbaţi, care ne-au însoţit în tot timpul cât a trăit printre noi k Domnul Isus, 22 începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost înălţat de la noi, să devină martor al învierii lui împreună cu noi".
     23 Au propus doi: pe Iosif, cel chemat Barsaba l, numit şi Iustus, şi pe Matia m. 24 Apoi s-au rugat astfel: "Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceştia doi l-ai ales, 25 ca să ia locul în această slujire şi în apostolatul din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul care i se cuvenea".

 

Note de subsol


i Mulţi interpreţi presupun că sfântul Luca ar face referinţă la numărul necesar pentru constituirea unui Sinedriu local, dar prezenţa femeilor în acest grup ca şi aproximaţia ("cam") infirmă această interpretare.
k Expresia este neclară şi se traduce "cu capul înainte" (cf. Înţ 4,19), ori "s-a umflat". Câteva manuscrise, făcând aluzie la descrierea morţii lui Iuda din Mt 27,3-10, schimbă termenul cu: s-a spânzurat. Deşi relatările despre moartea lui Iuda sunt divergente, în NT, ele concordă în a scoate în evidenţă că Iuda a murit în mod tragic ca o consecinţă a perfidiei şi trădării sale.
l Lit.: intra şi ieşea împreună cu noi. Expresia subliniază aici că mărturia pe care o dă un apostol trebuie să se bazeze pe participarea directă şi neîntreruptă la activitatea publică a lui Isus. De fapt, Luca, în Evanghelia sa (23,49-50), spre deosebire de ceilalţi evanghelişti, ni-i prezintă pe apostoli ca martori şi în timpul răstignirii.
m Bar-saba înseamnă "fiul" unei femei cu numele de "Saba". Acest Iosif Barsaba, la fel ca mulţi evrei din perioada aceasta, are şi un nume latin: Iustus = cel drept.
Matia este forma scurtă a lui Matatiah = darul lui Dumnezeu. După Eusebiu din Cezareea, Matia era unul dintre cei şaptezeci şi doi de discipoli. După Rusalii ar fi predicat în Iudeea şi ar fi fost ucis cu pietre de către evrei. Există şi o evanghelie apocrifă care-i poartă numele.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro