1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. În timp ce Petru intra, Corneliu i-a ieşit în întâmpinare, a căzut la picioarele lui şi i s-a închinat.
  1. Dar Petru l-a ridicat şi i-a zis: "Scoală-te! Sunt şi eu doar un om".
  1. Atunci Petru, deschizându-şi gura, a spus: "Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor,
  1. ci în orice naţiune, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut.
  1. În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul.
  1. Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru erau uimiţi că darul Duhului Sfânt se revărsase şi asupra păgânilor.
  1. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi preamărindu-l pe Dumnezeu. Atunci, Petru a spus:
  1. "Poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceştia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca şi noi, să fie botezaţi?"
  1. Şi a poruncit ca ei să fie botezaţi în numele lui Isus Cristos. Atunci ei l-au rugat să mai rămână câteva zile.

Convertirea centurionului Corneliu

Capitolul 10

25 În timp ce Petru intra, Corneliu i-a ieşit în întâmpinare, a căzut la picioarele lui şi i s-a închinat. 26 Dar Petru l-a ridicat şi i-a zis: "Scoală-te! Sunt şi eu doar un om".

Discursul lui Petru în casa lui Corneliu

    34 Atunci Petru, deschizându-şi gura, a spus: "Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci în orice naţiune, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut.

Duhul Sfânt este dat şi păgânilor

    44 În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. 45 Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru erau uimiţi că darul Duhului Sfânt se revărsase şi asupra păgânilor. 46 Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi preamărindu-l pe Dumnezeu. Atunci, Petru a spus: 47 "Poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceştia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca şi noi, să fie botezaţi?" 48 Şi a poruncit ca ei să fie botezaţi în numele lui Isus Cristos j. Atunci ei l-au rugat să mai rămână câteva zile.

 

Note de subsol


j Unele manuscrise au numai: în numele Domnului; altele: în numele Domnului Isus; iar altele: în numele Domnului Isus Cristos.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro