1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 12

  1. Cam în timpul acela, Irod a pus mâna pe unii din Biserică pentru a-i pierde.
  2. Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan.
  3. Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a hotărât să-l prindă şi pe Petru; erau atunci zilele Azimelor.
  4. L-a prins şi l-a aruncat în închisoare, încredinţându-l la patru grupe de câte patru soldaţi ca să-l păzească, voind să-l înfăţişeze poporului după Paşti.
  5. Aşadar, Petru era păzit în închisoare; dar se făceau neîncetat rugăciuni de către Biserică, pentru el, la Dumnezeu.
  6. Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea de gând să-l înfăţişeze, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar în faţa uşii, nişte paznici păzeau închisoarea.
  7. Dar iată că un înger al Domnului a venit la el şi o lumină a strălucit în încăpere. [Îngerul] l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: "Scoală-te în grabă!" Iar lanţurile i-au căzut de la mâini.
  8. Atunci, îngerul i-a spus: "Încinge-te şi leagă-ţi sandalele". El a făcut astfel. Apoi i-a zis: "Pune-ţi mantia pe umeri şi urmează-mă!"
  9. El a ieşit şi l-a urmat, dar nu-şi dădea seama că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie.
  10. Trecând de primul post de gardă şi de-al doilea, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieşind, au mers pe o stradă şi, deodată, îngerul l-a părăsit.
  11. Atunci Petru, venindu-şi în fire, a zis: "Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeilor.
  12. După ce a chibzuit, s-a dus la casa Mariei, mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau adunaţi mulţi şi se rugau.
  13. Când a bătut la uşa de la intrare, o slujitoare cu numele Rode a venit ca să vadă cine este.
  14. Recunoscând vocea lui Petru, de bucurie nici n-a deschis uşa, ci a alergat să dea de veste că Petru se află la intrare.
  15. Dar ei i-au zis: "Ai înnebunit!" Însă ea stăruia că aşa este. Iar ei spuneau: "Este îngerul lui".
  16. Iar Petru bătea în continuare. Când au deschis, l-au văzut şi au fost cuprinşi de uimire.
  17. Făcându-le semn cu mâna să tacă, el le-a explicat cum l-a scos Domnul din închisoare şi le-a zis: "Duceţi vestea despre acestea şi lui Iacob şi fraţilor". Apoi, ieşind, a plecat în alt loc.
  18. Când s-a făcut ziuă, s-a iscat o mare tulburare printre soldaţi: ce s-a întâmplat cu Petru?
  19. Irod, după ce l-a căutat şi nu l-a găsit, i-a anchetat pe paznici şi a poruncit ca să fie ucişi. Apoi, a coborât din Iudeea în Cezareea şi a rămas acolo.
  20. [Irod] era foarte mâniat pe cei din Tir şi Sidon, dar ei au venit împreună la el şi, convingându-l pe Blastos, care era camerierul regelui, au cerut pacea pentru că ţara lor îşi procura hrana din regatul lui.
  21. În ziua stabilită, înveşmântat în haină regală şi aşezându-se pe tron, le-a ţinut un discurs.
  22. Iar mulţimea a început să strige: "Este glasul lui Dumnezeu, nu al unui om!"
  23. Dar, deodată, un înger al Domnului l-a lovit pentru că nu dăduse mărire lui Dumnezeu. Şi, mâncat de viermi, şi-a dat duhul.
  24. Cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se răspândea tot mai mult.
  25. Barnaba şi Saul s-au întors de la Ierusalim, după ce şi-au îndeplinit slujirea, luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu.

  Decapitarea apostolului Iacob

  Capitolul 12

  1 Cam în timpul acela, Irod a a pus mâna pe unii din Biserică pentru a-i pierde. 2 Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. 3 Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a hotărât să-l prindă şi pe Petru; erau atunci zilele Azimelor. 4 L-a prins şi l-a aruncat în închisoare, încredinţându-l la patru grupe de câte patru soldaţi ca să-l păzească, voind să-l înfăţişeze poporului după Paşti. 5 Aşadar, Petru era păzit în închisoare; dar se făceau neîncetat rugăciuni de către Biserică, pentru el, la Dumnezeu.

  Eliberarea minunată a lui Petru

      6 Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea de gând să-l înfăţişeze, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar în faţa uşii, nişte paznici păzeau închisoarea. 7 Dar iată că un înger al Domnului a venit la el şi o lumină a strălucit în încăpere. [Îngerul] l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: "Scoală-te în grabă!" Iar lanţurile i-au căzut de la mâini. 8 Atunci, îngerul i-a spus: "Încinge-te şi leagă-ţi sandalele". El a făcut astfel. Apoi i-a zis: "Pune-ţi mantia pe umeri şi urmează-mă!" 9 El a ieşit şi l-a urmat, dar nu-şi dădea seama că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie. 10 Trecând de primul post de gardă şi de-al doilea, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieşind, au mers pe o stradă şi, deodată, îngerul l-a părăsit. 11 Atunci Petru, venindu-şi în fire, a zis: "Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeilor.
       12 După ce a chibzuit, s-a dus la casa Mariei b, mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau adunaţi mulţi şi se rugau. 13 Când a bătut la uşa de la intrare, o slujitoare cu numele Rode a venit ca să vadă cine este. 14 Recunoscând vocea lui Petru, de bucurie nici n-a deschis uşa, ci a alergat să dea de veste că Petru se află la intrare.
       15 Dar ei i-au zis: "Ai înnebunit!" Însă ea stăruia că aşa este. Iar ei spuneau: "Este îngerul lui". 16 Iar Petru bătea în continuare. Când au deschis, l-au văzut şi au fost cuprinşi de uimire. 17 Făcându-le semn cu mâna să tacă, el le-a explicat cum l-a scos Domnul din închisoare şi le-a zis: "Duceţi vestea despre acestea şi lui Iacob şi fraţilor". Apoi, ieşind, a plecat în alt loc.
       18 Când s-a făcut ziuă, s-a iscat o mare c tulburare printre soldaţi: ce s-a întâmplat cu Petru? 19 Irod, după ce l-a căutat şi nu l-a găsit, i-a anchetat pe paznici şi a poruncit ca să fie ucişi. Apoi, a coborât din Iudeea în Cezareea şi a rămas acolo.
  Moartea lui Irod

       20 [Irod] era foarte mâniat pe cei din Tir şi Sidon, dar ei au venit împreună la el şi, convingându-l pe Blastos, care era camerierul regelui, au cerut pacea pentru că ţara lor îşi procura hrana din regatul lui. 21 În ziua stabilită, înveşmântat în haină regală şi aşezându-se pe tron, le-a ţinut un discurs. 22 Iar mulţimea a început să strige: "Este glasul lui Dumnezeu, nu al unui om!" 23 Dar, deodată, un înger al Domnului l-a lovit pentru că nu dăduse mărire lui Dumnezeu. Şi, mâncat de viermi, şi-a dat duhul.

  Barnaba şi Saul se întorc la Antiohia

      24 Cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se răspândea tot mai mult. 25 Barnaba şi Saul s-au întors de la Ierusalim d, după ce şi-au îndeplinit slujirea, luându-l cu ei pe Ioan, cel numit Marcu.

   

  Note de subsol


  a Irod Agripa I (10 î.C. - 44 d.C.), numit Irod de către Luca, era nepotul lui Irod cel Mare. Din 37 d.C. primeşte de la împăratul Caligula tetrarhia lui Filip, iar din 41 stăpâneşte peste Galileea, Pereea şi Samaria. Din punct de vedere ideologic, era orientat spre un iudaism de tip fariseic.
  b Nu există date suficiente nici pentru identificarea Mariei, nici pentru localizarea casei ei. Conform unei tradiţii, ar fi vorba de casa unde s-a celebrat ultima cină şi a coborât Duhul Sfânt.
  c Unele manuscrise au: o mare, altele: nu mică, iar în altele lipseşte.
  d Cele mai autoritare manuscrise au: către Ierusalim. Această formă este păstrată de NVg, GNT, NAB. Logica povestirii şi o mulţime de manuscrise indică forma: de la Ierusalim sau de la Ierusalim la Antiohia. Cele mai multe traduceri moderne folosesc această variantă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro