1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

  1. Cam în timpul acela, Irod a pus mâna pe unii din Biserică pentru a-i pierde.
  1. Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan.
  1. Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a hotărât să-l prindă şi pe Petru; erau atunci zilele Azimelor.
  1. L-a prins şi l-a aruncat în închisoare, încredinţându-l la patru grupe de câte patru soldaţi ca să-l păzească, voind să-l înfăţişeze poporului după Paşti.
  1. Aşadar, Petru era păzit în închisoare; dar se făceau neîncetat rugăciuni de către Biserică, pentru el, la Dumnezeu.
  1. Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea de gând să-l înfăţişeze, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar în faţa uşii, nişte paznici păzeau închisoarea.
  1. Dar iată că un înger al Domnului a venit la el şi o lumină a strălucit în încăpere. [Îngerul] l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: "Scoală-te în grabă!" Iar lanţurile i-au căzut de la mâini.
  1. Atunci, îngerul i-a spus: "Încinge-te şi leagă-ţi sandalele". El a făcut astfel. Apoi i-a zis: "Pune-ţi mantia pe umeri şi urmează-mă!"
  1. El a ieşit şi l-a urmat, dar nu-şi dădea seama că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie.
  1. Trecând de primul post de gardă şi de-al doilea, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieşind, au mers pe o stradă şi, deodată, îngerul l-a părăsit.
  1. Atunci Petru, venindu-şi în fire, a zis: "Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeilor.

Decapitarea apostolului Iacob

Capitolul 12

1 Cam în timpul acela, Irod a a pus mâna pe unii din Biserică pentru a-i pierde. 2 Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. 3 Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a hotărât să-l prindă şi pe Petru; erau atunci zilele Azimelor. 4 L-a prins şi l-a aruncat în închisoare, încredinţându-l la patru grupe de câte patru soldaţi ca să-l păzească, voind să-l înfăţişeze poporului după Paşti. 5 Aşadar, Petru era păzit în închisoare; dar se făceau neîncetat rugăciuni de către Biserică, pentru el, la Dumnezeu.

Eliberarea minunată a lui Petru

    6 Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea de gând să-l înfăţişeze, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar în faţa uşii, nişte paznici păzeau închisoarea. 7 Dar iată că un înger al Domnului a venit la el şi o lumină a strălucit în încăpere. [Îngerul] l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: "Scoală-te în grabă!" Iar lanţurile i-au căzut de la mâini. 8 Atunci, îngerul i-a spus: "Încinge-te şi leagă-ţi sandalele". El a făcut astfel. Apoi i-a zis: "Pune-ţi mantia pe umeri şi urmează-mă!" 9 El a ieşit şi l-a urmat, dar nu-şi dădea seama că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie. 10 Trecând de primul post de gardă şi de-al doilea, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieşind, au mers pe o stradă şi, deodată, îngerul l-a părăsit. 11 Atunci Petru, venindu-şi în fire, a zis: "Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeilor.
    

 

Note de subsol


a Irod Agripa I (10 î.C. - 44 d.C.), numit Irod de către Luca, era nepotul lui Irod cel Mare. Din 37 d.C. primeşte de la împăratul Caligula tetrarhia lui Filip, iar din 41 stăpâneşte peste Galileea, Pereea şi Samaria. Din punct de vedere ideologic, era orientat spre un iudaism de tip fariseic.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro